Predstavuje riaditeľka Anna Lališová

Vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus

Adresa: Staromlynská 29

              821 06 Bratislava

              P. O. BOX 90

              820 14 Bratislava 214

tel./fax: 02/45 52 20 92

e.mail: mapa@mapa.sk

www.mapa.sk

Riaditeľka: Anna Lališová

Vznik: 1997

Zameranie, profilové edície:

Vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus, s. r. o., zahŕňa kompletnú kartografickú produkciu z územia Slovenska, Česka a Maďarska (mapy a atlasy miest, automapy a autoatlasy, nástenné a tematické mapy), ale aj školskú kartografiu, vydávanie geografických encyklopédií a rôznych učebných pomôcok pre všetky úrovne škôl. Doteraz sú to stovky titulov, niektoré z nich vo viacerých reedíciách. Vydavateľstvo pracuje výlučne na báze digitálnych technológií, ktoré umožnili ďalšie aplikačné využitie topografických podkladov vo forme on-line máp na internete a v intranetoch našich klientov.
K tomu sa pridružuje využitie našich máp a databáz v prostredí GIS-u, najmä NaviGate, a to predovšetkým v oblasti fleetware - sledovanie vozidiel.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

-- Distribúciu odporúčaných učebných pomôcok a titulov v rámci „Školského programu“ zabezpečuje firma RETSON Nitra, v spolupráci so sieťou zmluvných obchodných manažérov. Do kníhkupectiev sa dostávajú jednotlivé tituly prostredníctvom viacerých zmluvných distribučných partnerov, napr. Slovart – Store, Belimex, Modul, Distribučnú agentúru Valko, Dukát, Freytag & Berndt, Ing. Pištek – Freddie a iné.
Distribúciu cudzojazyčných mutácií a kartografickej produkcie v Českej republike zabezpečuje Nakladatelský servis, s. r. o., Středokluky. Výhradným zástupcom pre predaj digitálnych máp a dát v Českej republike je firma Position, s. r. o., Praha.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

-- Do dnešného dňa sme vydali približne 200 titulov v rámci vlastného edičného plánu. Väčšina titulov vyšla už v niekoľkých aktualizovaných vydaniach, čo uvedený počet zvyšuje niekoľkonásobne. Nemalú časť z produkcie vydavateľstva tvoria mapy a atlasy spracovávané na objednávku. Okrem niekoľkých výnimiek, ako napr. licenčný Lexikón štátov a území sveta, tvoria celú produkciu vydavateľstva MAPA Slovakia Plus tituly, knižné aj mapové, autorsky spracované v rámci vydavateľstva.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

-- Vlani sme vydali 60 titulov, z toho 13 noviniek. Zostatok produkcie tvorili aktualizované vydania atlasov, máp, geografických encyklopédií a školských pracovných zošitov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

-- Nosným projektom roku 2005 je vydanie ďalšieho radu kníh z edície Rekordy, ktorý otvárame titulom Rekordy Európy – Neživá príroda v slovenčine a češtine. Určite stojí za zmienku prvé vydanie atlasu Európa – zemepisný atlas v tvrdej väzbe. V tzv. školskej produkcii rozširujeme ponuku o tituly zamerané na predškolskú výchovu detí a školské nástenné mapy. Už stabilným projektom v našom edičnom pláne je príprava podrobného atlasu Bratislava a okolie, ktorý vyjde už šiesty krát.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Najrozsiahlejším a na spracovanie najnáročnejším dielom z našej produkcie je Atlas slovenských miest, ktorý sme vydali roku 2002. Atlas má formát 275 x 355 mm, 352 strán a obsahuje 138 máp obcí (v mierkach 1 : 10 000 – 1 : 12 500), ktoré majú štatút mesta. V úvode je doplnený mapou Slovenskej republiky a krátkymi textami o historickom vývoji miest na Slovensku. Na budúci rok pripravujeme druhé aktualizované vydanie tohto rozsiahleho diela. Za zmienku určite stojí nie menej významný titul Slovenská republika – zemepisný atlas, ktorý obsahuje asi 60 odvetvových máp Slovenska.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Medzi menej úspešné môžeme zaradiť vydanie niektorých tzv. tematických titulov, napríklad Sprievodca po ligových štadiónoch alebo Atlas stavebných výrobkov. V obidvoch spomínaných tituloch sme sa usilovali spojiť mapový podklad s určitou tematickou oblasťou, no narazili sme na nezáujem cieľovej skupiny predpokladaných užívateľov. Verím, že v budúcnosti sa nám to už nestane.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Ako každý vydavateľ, aj my sme sa museli vysporiadať s výškou DPH na knihy a mapy, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo nižšiu kúpyschopnosť obyvateľstva. Veľký problém vidím v menšom záujme detí a mladej generácie o čítanie a knihy vôbec.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Viac záujmu a ústretovosti zo strany štátu.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

Zemepisný atlas sveta je práve tým titulom, ktorý posúva kartografické vydavateľstvo dopredu. Ak všetko dobre pôjde, tento sen zostane nesplnený len do konca budúceho roka.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Rebríčky bestsellerov, priznám sa, veľmi nesledujem. Určite majú istý vplyv na úspech, či neúspech ktoréhokoľvek titulu. Pre mňa však nie sú kritériom na výber a kúpu knihy.

* Akú knižku práve čítate?

Práve čítam knihu (priznávam, že v češtine) od Betty Mc Donaldovej Co život dal a vzal.