Predstavujú jeho konatelia Ing. Jaroslav Jankovič, Lýdia Matušková

Vydavateľstvo Matys

Adresa:  Račianska 20

   851 05  Bratislava

tel.: 02/55642397–98 

fax: 02/55410282

e-mail: matys242@stonline.sk

branex@stonline.sk

www: buduje sa

Konatelia: Ing. Jaroslav Jankovič, Lýdia Matušková

Vznik:  1994

Zameranie, profilové edície: literatúra pre deti a mládež, detské obrázkové knihy, encyklopédie, obrázkové slovníky, leporelá, pop-up, obrázkové knihy s puzzle a knihy aktivizujúce zábavu a vzdelávanie detí

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Takmer všetky slovenské distribučné spoločnosti pôsobiace na našom knižnom trhu.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Dosiaľ sme vydali 196 titulov, začali sme spolupracovať aj s našimi autormi, vydali sme 6 pôvodných titulov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

– Šesťdesiatimi, z toho asi dvadsiatimi šiestimi novými. 

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

 – Vždy chceme vydávať tituly, ktoré na našom knižnom trhu chýbajú  a oslovili by našich  čitateľov. Dúfame, že sa nám to podarilo aj v tomto roku. K našim najúspešnejším titulom v roku 2005 patrí Encyklopédia vedomostí – Otázky a odpovede pre školákov, ktorá zaujímavými a vtipnými obrázkami zaujme, prekvapí, pobaví a informuje o histórii ľudstva, o živote v rôznych častiach sveta, vesmíre a prírode. Je bohatým zdrojom vedomostí  pre zvedavú detskú myseľ. V edícii Krajina zázrakov sme pripravili Veľkú vianočnú knihu predškoláka a malého školáka. Ak ju deti dostanú na Mikuláša, nájdu v nej inšpirácie, ako sa pripraviť na najkrajšie sviatky roka. Ak si ju budú rozbaľovať pod vianočným stromčekom, bude pre ne aj pre ich rodičov príjemnou spoločníčkou počas najkrajších sviatkov roka. Môžu si z nej zaspievať koledy, piesne, objasniť si zvyky. Rozsahovo aj vedomostne naším najväčším titulom bude

Geografia sveta pre všetkých. Poskytne široký prehľad poznatkov o zemepise sveta a jedinečný pohľad na našu planétu. Odhalí vzájomné súvislosti medzi ľudským, rastlinným a živočíšnym svetom, špecifiká prostredia, v ktorom žijú. Súčasťou knihy je aj 60-stranový

Atlas sveta s opisom jednotlivých kontinentov, ich obyvateľov a spôsobu života, so základnými geo-politickými údajmi o krajinách, s fotografiami, podrobnými a prehľadnými vysvetľujúcimi schémami. Kniha uvádza aj internetové adresy, ktoré korešpondujú s jednotlivými témami.    

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Vždy si myslíme, že ten nový bude najlepší, preto ho chceme vydať. Keď ho vydáme, situácia sa vždy zmení podľa noviniek konkurencie a záujmu čitateľov. Jedným z našich najúspešnejších titulov je Veľká kniha predškoláka z edície Krajina zázrakov, vydali sme ju ako našu prvú knihu roku 1995. Stále je veľmi populárna a žiadaná, je stálicou na našom knižnom trhu. V tejto knihe sme sa usilovali obsiahnuť zábavné texty (hádanky, básničky),  hlavolamy, bludiská a dokresľovačky a iné metodické pomôcky na prípravu predškolákov na vstup do školy. V edícii Krajina zázrakov vyšlo už sedem pokračovaní pre predškolákov a malých školákov.      

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Množstvo nových vydavateľstiev, ktoré začali pôsobiť na slovenskom knižnom trhu, ale ich majiteľmi nie sú Slováci. Náš knižný trh sa však nafúknuť nedá.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Keby sa na Slovensku zvýšili príjmy ľudí, aby sa priblížili na úroveň západných krajín EÚ. Ľudia by mohli dať viac peňazí aj na knihy.

* Prezradíte svoj vydavateľský sen?

– Vydávať také knižky, ktoré nikto nebude kopírovať.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Rebríčky sa robia tendenčne, ako sa to komu hodí.

* Akú knižku práve čítate?

– Keď mám voľný čas, čítam práve tú, ktorá ma osloví z mojej knižnice alebo na knižnom trhu. Zhltnem ju a ďalšie čakajú na môj voľný čas.