Predstavuje Peter Smolík

Vydavateľstvo Michala Vaška

Adresa:          Námestie Kráľovnej pokoja 2

                        080 01 Prešov

tel./fax: 051/ 7711407, 051/ 7742763

e-mail: vmv@dtp.sk

www.dtp.sk

Riaditeľ: Mgr. Michal Vaško

Na otázky odpovedal: Peter Smolik, zástupca vydavateľstva pre Bratislavu

Vznik: 1993

Zameranie, profilové edície: náboženské, filozofické, spoločenskovedné knihy, výtvarné monografie, časopis s týždennou periodicitou – Zrno, štvrťročník Impulz

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva : ZAEX, Kredis, Modul, Pištek Freddie, Panta rhei, Artforum, Spolok sv. Vojtecha, Knižný index, Veda, Slovart Store, Marčan

Vlastné predajne: v Košiciach

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Dovedna vyše 450, národnú príslušnosť autorov veľmi nesledujeme, ale predpokladám, že ja to asi polovica.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

–        V minulom roku sme vydali päťdesiat titulov.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

Tri výtvarné monografie slovenských výtvarníkov, tri knihy opisujúce život katolíkov na Slovensku v rokoch komunistického útlaku, súborné dielo básnika katolíckej moderny Svetloslava Veigla a iné.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Najvýznamnejšie dielo je pravdepodobne dvojdielna kniha Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, za ktorú udelili editorom Cenu Dominika Tatarku za rok 2001, najkrajšia bola výtvarná monografia Miroslav Cipár, ocenená titulom Najkrajšia kniha roka 2002.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

Samozrejme, že nie všetky tituly sú rovnako úspešné, ale na dajaký veľký omyl si asi ani nespomeniem.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Nespravodlivé rozdelenie podnikateľského rizika medzi vydavateľstvami a knižnými distribúciami.

·        Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

Keby štát časť peňazí z výberu DPH za knihy, použil na spätné odkúpenie nových kníh do verejných knižníc

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

Priblížiť sa kvalitou, množstvom a výberom titulov českému Karmelitánskemu nakladatelství.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Je to klasický marketingový nástroj, nemám nič proti nemu.

·        Akú knižku práve čítate?

–        Knihu Fareeda Zakariu Bodoucnost svobody z vydavateľstva Academia Praha.

Švrťročník Impulz

Tento nový časopis s podtitulom Revue pre modernú katolícku kultúru začína vychádzať koncom mája 2005. Vydavateľstvo Michala Vaška ho vydáva v spolupráci s Občianskym združením Hlbiny. Impulz 1/2005 sa v úvodnom  redakčnom editoriále vymedzuje ako časopis s konzervatívnym zameraním s ambíciou prinášať aktuálne témy, odzrkadľujúce súčasný stav kresťanskej duchovnej kultúry na dobrej intelektuálnej úrovni. V prvom čísle zodpovedajú týmto požiadavkám nepochybne texty amerického vedca G. Weigela Výzva pre nového pápeža, cirkevného historika J. Haľka Cirkev, agenti a ŠtB či článok podpredsedu KDH V. Palka Homosexuálna kauza. V recenznej rubrike časopisu čitateľ nájde hodnotenie R. Letza na knihu Jána Pavla II. Pamäť a identita a zamyslenie V. Gálisa nad knihou esejí Umberta Eca Päť úvah o morálke. Nový časopis otvára priestor pre úvahy a články, zrejme aj polemicky ladené na témy slobody, ochrany hodnôt viery a kresťanstva v modernej spoločnosti. Šéfredaktorom časopisu je Pavol Smolík a má aj svoju elektronickú podobu www.impulzrevue.sk       

–ba–