Predstavuje vedúca vydavateľstva Neografia Martin Janka Smiešková

Vydavateľstvo Neografie

Adresa: Škultétyho 1

036 55 Martin

tel./fax: 043/4201 281, 4201 282, fax: 043/4201 706

e-mail: smieskova@neografia.sk

www.neografia.sk

Vedúca vydavateľstva Neografia, a. s., Martin: Janka Smiešková

Vznik: 1989

Zameranie, profilové edície:

Zameriavame sa najmä na obrazové publikácie, ktoré reprezentujú Slovensko, ale aj na populárno-odborné knihy, kuchárky, publikácie pre deti, monografie obcí a miest, merkantil.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Aj keď je to ročne len niekoľko kníh, spolupracujeme s desiatkou distribučných spoločností.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Vydali sme vyše stovky titulov, v ostatných rokoch prevažnú časť našej produkcie tvoria knihy slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007? 

– Tento rok sa môžeme pochváliť ďalším vydaním nádhernej a úspešnej knihy Slovensko, ktorá vyšla v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Autorom je fotograf Alexander Jiroušek. Je to pokračovateľka svojej slávnej predchodkyne, ktorú zostavil Eugen Lazišťan a vychádzala šťastných trinásť rokov. Vydávame aj odborné publikácie – Klinická veterinárna farmakológia Kvalita liečiv, pri nich bola veľmi príjemná spolupráca so zostavovateľmi a autorkou. Naším najnovším titulom je publikácia o dejinách tlačiarstva v Martine Martinské typografissimo.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2008?

– Prekvapiť úspešnými titulmi...

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Jednoznačne Slovensko od oboch autorov a Atlas húb od Ladislava Hagaru. Svojho času žala slávu aj Veľká farebná obrazová kuchárka od Vladimíra Horeckého.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Sú knihy, ktoré sa predávali dlhšie, než by vydavateľ chcel. Omylom nie je kniha, ale nesprávne zvolený čas jej vydania či nedostatočná podpora od distribúcií, slabá propagácia z dôvodu nie lacnej reklamy.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Keďže našich titulov je len niekoľko ročne, každý pripravujeme s láskou. Je to láska a úcta ku knihám aj autorom. A nádej, že kniha sa bude páčiť komukoľvek, kto ju chytí do ruky. Preto ma veľmi mrzí súčasná situácia, keď kúpiť knihu neraz znamená luxus.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Veľmi si želám, aby si ten luxus mohol dopriať každý, keď ho kniha niečím zaujme, aby nemusel premýšľať, či mu to peňaženka dovolí...

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Nie je konkrétny a má ho asi každý vydavateľ, objavovať čerešničky na torte, ktoré budú tešiť a budú žiadané.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Na bestseller verím, ale neverím zverejneným rebríčkom.

* Akú knižku práve čítate?

– Mám ich rozčítaných viac. Sú to známi autori a každý z nich napísal viacero kníh, ktoré verím, že sú bestsellerom. Sú to autori ako Vadim Zeland, Brian Tracy, Robert Kiyosaki.