Predstavuje jeho riaditeľ Vladimír Bibel

Vydavateľstvo Panoráma.sk

Adresa: Valachovej 6

841 01 Bratislava

tel./fax: 02 / 654 29 420

e-mail: idigest@panorama.sk

www.panorama.sk

Riaditeľ / majiteľ: Vladimír Bibel

Vznik: Už od svojho vzniku sa profilujeme ako netradičné vydavateľstvo, pretože ťažisko našich aktivít je na internete. V roku 1994 sme začali vydávať InfoDigest – elektronický ,,magazín o kybersvete" zameraný na vtedy sa vynárajúci fenomén internetu.

Zameranie, profilové edície: Dodnes pôsobíme najmä v priestore online vydávania, hlavnou náplňou našich vydavateľských aktivít sú internetové stránky www.panorama.sk – slovensko-anglický magazín pre cestovateľov a záujemcov o tradičnú slovenskú kultúru. Súčasťou týchto stránok je aj online kníhkupectvo.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Pokiaľ ide o tlačené tituly, v deväťdesiatych rokoch sme opakovane vydali brožúru Internet pre novinárov. V tomto roku sme opäť odbočili ku klasickej tlači a vydali sme pre horolezocov i nehorolezcov Smiech na lane od Ivana Baja.

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

Pri distribúcii Smiechu na lane sa zatiaľ usilujeme vystačiť s vlastnou internetovou kníhkupeckou distribúciou. Je to samozrejme pracnejšie ako spolupráca s distribútormi, o to viac, že táto, ako sa dnes vraví ,,kultová knižka", oslovuje aj českých čitateľov.

  • S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007?

– Láka nás kombinácia tlačeného i online publishingu. Láskavý a zároveň šibeničný humor Ivana Baja budeme sprístupňovať aj online.

  • Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Viac sme mali len online projektov. V 90. rokoch sme predbehli dobu, a tak sme predbehli aj vývoj ,,olympijského copyrightu". V spolupráci s STV sme pripravili na internete prúd videa a textových informácií k olympijským hrám a futbalovým majstrovstvám sveta.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

Asi ten, keď sme sa usilovali redaktorskými znalosťami konkurovať počítačovému softvéru. Ľudským intelektom zostavené zbierky liniek nemajú šancu proti globálne vandrujúcemu a archivujúcemu softvéru, ktorý dnes využívajú popredné internetové vyhľadávače.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Už dlho nás ako kníhkupcov trápi, ako vytvorením hraničnej čiary medzi Českom a Slovenskom nehorázne stúpli ceny poštovného.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

- Nižšia DPH.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydať knihu domáceho pôvodu, ktorá si nájde cestu do ďalšieho zahraničia – nielen do Česka.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Je to do určitej miery zrkadlo kultúrnej úrovne národa, ale aj marketingových možností a šikovnosti vydavateľov.

·        Akú knižku práve čítate?

– Prekvapilo ma, že v starých povestiach o slovenských hradoch od Jána Domastu nachádzam aj zaujímavé spoločensko-kultúrne reálie – akurát, že s istotou neviem povedať, do akej miery sú naozaj svedectvom doby, v ktorej sa mali odohrávať, a do akej svedectvom autorovej – rozprávačovej interpretácie.