Mikuláš Hučko predstavuje vydavateľstvo PARADIGMA.SK

Vydavateľstvo  PARADIGMA.SK

Adresa: Jantárová 10

               040 01 Košice

tel./fax: 055/6788 449

e-mail: vydavatelstvo@paradigma.sk

www.paradigma.sk

Riaditeľ: Mikuláš Hučko

Vznik: september 2001

Zameranie, profilové edície: ekonomická globalizácia, ekologicky udržateľná ekonomika, bankový a finančný systém, konzumná, televízna a automobilová kultúra

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vášho vydavateľstva : Artforum, s. r. o.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Štyri publikácie, zatiaľ nijakí slovenskí autori.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

– Iba tromi. Zatiaľ som limitovaný vlastnými prekladateľskými kapacitami, pretože všetko si prekladám sám. Nie je totiž ľahké nájsť prekladateľa, ktorý by bol zžitý s touto problematikou tak, aby ju vedel spoľahlivo a zrozumiteľne prekladať. Keď takých nájdem, nebude problém počet titulov rozšíriť.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2004?

V prvom rade som chcel dotiahnuť dokonca vydanie Budoucnosti peněz, ktorá sa stala mojou srdcovou záležitosťou. Momentálne mám rozpracovaných päť titulov, z ktorých v tomto roku vydám dva, ale možno aj tri.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Určite ten najnovší Budoucnost peněz od belgického bankára, spolutvorcu eura a vizionára Bernarda Lietaera. Nie je to však o tom, ako zarábať peniaze. Nikdy som si nemyslel, že o takej nezáživnej téme, ako sú peniaze, je možné tak zaujímavo písať a pritom odkrývať nové vzrušujúce aspekty, ktoré prekvapia rovnako odborníka ako aj laika. Po jej prečítaní človek (bez ohľadu na to, či je laik alebo odborník) začne vnímať peniaze a ekonomiku inak.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Za omyl nepovažujem nijaký titul. Azda sa dá hovoriť o určitej dani za neskúsenosť, pretože väčšinu svojich kníh som vydal v češtine, mal som obavy, že na „malom Slovensku“ si takéto témy nenájdu dosť čitateľov. Myslím, že túto etapu som spomínaným titulom uzavrel. 

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Upadajúci záujem o knihu ako o médium, o knihu spojenú s „dobrodružstvom myslenia“. Ale to je zrejme problém všetkých konzumne zameraných spoločností.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

Ohromne držím palce Damasovi Gruskovi, ktorý začal  vydávať časopis Knihy & Spoločnosť. Myslím, že je to práve takéto fórum, ktoré by nášmu knižnému trhu mohlo pomôcť, aby dobrá kniha dostala dôstojný priestor, ktorý jej patrí.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Keďže moje vydavateľstvo je iba v začiatkoch, má potenciál, aby splnilo všetky svoje sny (a nie je ich málo), ale o nich je zatiaľ predčasné hovoriť.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Ambivalentný. Ak sa na špici objavia dobré, kvalitné tituly, ako Tolkienov Pán Prsteňov, tak ma to hreje pri srdci. Ak sú tam také, ktoré nezodpovedajú kritériám kvality, tak ma to trochu škrie. Ale iba trochu. Je to obdoba tzv. peoplemetrov v televízii. Ich pochybnú filozofiu možno jednoducho vyjadriť: Nie je podstatné čo, hlavne, že sa to predáva (v tomto prípade má vysokú sledovanosť).

-- Akú knižku práve čítate?

–  Eseje od Wendella Berryho, ktoré chcem aj vydať pod názvom Totálna ekonomika.