Eduard Drobný predstavuje vydavateľstvo PERFEKT

Vydavateľstvo PERFEKT

Adresa:  Karpatská 7, 811 05 Bratislava 1

tel.: 02/524 99 783-5

fax: 02/524 99 788

e-mail: sekretariat@perfekt.sk

www:

Riaditeľ: Ing. Eduard Drobný

Zameranie, profilové edície: Okrem knižných edícií (súborné dielo V. Zamarovského, Významné osobnosti našich dejín, Najkrajšie diela slovenskej literatúry) aj časopis pre deti Fifík  a QUARK – mesačník o vede a technike.

Vznik: 1990

– Pred niekoľkými týždňami sme vstúpili do pätnásteho roku našej existencie. Máme za sebou 180 mesiacov práce, hľadania, úspechov, prehier, radosti –  života. Pri vzniku Perfektu stál zámer realizovať vlastné predstavy pri vydávaní časopisov aj kníh. Po rokoch sa zdá, že táto idea bola realizovateľná. Možno s jednou výnimkou – malo ísť o malý podnik, s maximálne desiatkou pracovníkov. Firma je dnes takmer tri razy väčšia.

* Distribučné spoločnosti, vlastné predajne, ktoré rozširujú tituly vášho vydavateľstva.

– Rozpad niekdajšieho monopolného distributéra Slovenskej knihy priniesol do predaja kníh veľa zmien. Dnes pôsobí na trhu niekoľko silných a stabilných distributérov, ktorí poznajú trh, ovládajú remeslo a upevňujú si pozície. So všetkými, ktorí berú takto svoju prácu, spolupracujeme. A máme dobré vzťahy.

Pri rozpade Slovenskej knihy sa na nás usmialo šťastie – dostali sme ponuku, aby sme prebrali Kníhkupectvo zahraničnej literatúry v Bratislave pri Rybárskej bráne. Dnes kníhkupectvo nesie meno nestora literatúry faktu V. Zamarovského a okrem širokého sortimentu literatúry dostať v ňom, samozrejme, aj celú našu produkciu. Vďaka vlastnej predajni máme rýchle a neskreslené informácie o situácii na trhu. Dnes nie sú tieto poznatky veľmi povzbudzujúce.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Našou prvou knihou boli poviedky Maroša Madačova Pod vianočným stromčekom, v náklade 50 tisíc výtlačkov, prvá dotlač 30 tisíc a druhá dotlač 5 tisíc kusov. Dnes môžeme o takýchto nákladoch iba snívať. Doteraz Perfekt vydal 354 kníh a asi 15 titulov tzv. merkantilu. Nasledoval rad prekladov. Hneď druhá kniha – Veľká kniha o matke a dieťati pochádza z britských ostrovov a je našou najvydarenejšou. Od roku 1991 ju každoročne dotláčame v slovenčine aj v češtine a jej náklad sa blíži k číslu 500 tisíc. Po niekoľkých prekladových tituloch sme vydali aj práce našich autorov, napríklad Špieszove Dejiny Slovenska a ďalšie. Napokon sme pripravili našu najväčšiu a asi aj najúspešnejšiu edíciu Významné osobnosti slovenských dejín. Ďalším veľkým projektom bolo vydanie súborného diela Vojtecha Zamarovského. Za štyri roky sme vydali 13 kníh, vlani na jeseň vyšiel posledný zväzok Za tajomstvom ríše Chetitov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?       

– Vlani sme vydali 39 titulov, tohto roku to bude menej. MK SR nám nepomôže pri vydávaní našich klasikov. V edícii Najkrajšie diela slovenskej literatúry sme vydali výber diel Rúfusa, Švantnera, Hviezdoslava, štúrovcov, Urbana, Hronského. Bez podpory by sme finančnú ťarchu týchto projektov neuniesli. Doteraz sme dostávali príspevok, ktorý síce nepokryl celú stratu, ale zmiernil ju.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2004? 

– Už sme v druhom polroku a stále nie je náš edičný plán definitívny. Vyšlo nám Novoveké Slovensko od Matúša Kučeru, obrazová publikácia Zariaďujeme si byt, ktorú sme okrem slovenčiny vydali aj v češtine a v maďarčine, pripravujeme Veľkú knihu o pečení (preklad z angličtiny), Veľkú knihu rozprávok, básničiek a riekaniek (preklad z angličtiny) – bohato ilustrovaná kniha doplnená o slovenské riekanky, hádanky a vyčítanky, turistického sprievodcu Prechádzky po Bratislave, Encyklopédia staroveku (preklad z angličtiny) a ďalšie. Viaceré knihy máme rozpracované, veľa bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať naša ekonomika.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu? 

– Keby verejnoprávna televízia mala povinnosť pravidelne informovať o všetkých dobrých knihách, ktoré na Slovensku vyjdú.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

-- Chcel by som, aby všetci slovenskí vydavatelia začali veľmi úzko spolupracovať. Veď všetci máme rovnaké problémy, spoločný záujem a k dispozícii iba neveľký, no rozhodne nie malý, päťmiliónový trh.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

  – Opäť sme pri peniazoch, lebo bestseller, ak je dosť peňazí, možno aj vyrobiť. Čo je to za rebríček, ak sa v ňom ocitnú škandály jedného z bývalých prezidentov a, povedzme, dielo laureáta Nobelovej ceny?

* Akú knižku práve čítate?

– Neviem koľkýkrát čítam Dvanásť stoličiek od Iľfa a Petrova. Výborne sa zabávam na tomto stále aktuálnom, veľmi poučnom a výborne napísanom príbehu. Odporúčam ho aj ako prostriedok na zlepšenie letnej nálady.