Predstavuje jeho majiteľ Pavel Dvořák

Vydavateľstvo RAK

Adresa: 900 86 Budmerice 65

tel.:  033/6448241, fax:033/6448119

e-mail: paveldvorak@nextra.sk,

odbyt: agnesaso@stonline.sk

www.vydavatelstvorak.sk

Riaditeľ/majiteľ: Pavel Dvořák

Vznik: 1991

Zameranie, profilové edície: Historické literatúra, Stopy dávnej minulosti, Pramene, Osudy.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

Marčan, Modul, Artforum, LB Story, Marsab.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– 35 titulov, všetky od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2006? 

– Štyrmi: Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov z edície PICTORIA od Pavla Dvořáka s fotografiami Jakuba Dvořáka (v dvoch jazykových mutáciách v slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej), Človek a jeho svet: na obrazoch od stredoveku až na prah súčasnosti od Sone Kovačevičovej a Prvá kniha o Bratislave od Pavla Dvořáka.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007?

– Pokračovať vo vydávaní historickej literatúry Druhou knihou o Bratislave Pavla Dvořáka a vedeckou monografiou Hrad za koňa Daniely Dvořákovej.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Najúspešnejšia bola Kronika anonymného notára kráľa Bela (Vincent Múcska), ktorá získala Cenu UNESCO, najpredávanejšia bola Krvavá grófka Pavla Dvořáka a Karola Kállaya (pripravuje sa štvrté vydanie).

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Dobrodružný príbeh Rošáda podľa rovnomenného filmu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– 19-percentná DPH a bezbrannosť vydavateľov voči distributérom. Distributér Pištek ma pri krachu svojej firmy pripravil o niekoľko sto tisíc korún bez toho, aby som sa mohol (pri nečinnosti slovenských súdov) akokoľvek brániť.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Zrušenie DPH.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydávať viacej kníh.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Všetko, čo pomáha predaju, je užitočné.

* Akú knižku práve čítate?

– Knihu Hitler (Tajné spisy NKVD) editorov Henrika Eberleho a Matthiasa Uhla a detektívku Dicka Francisa Betónový tip.