Predstavuje šéfredaktor Superohníka PhDr. Stanislav Bebjak

Vydavateľstvo Regent

Adresa: Štefánikova 19

   811 05 Bratislava

tel./fax: 02/ 524 91 998

e-mail: superohnik@pobox.sk

Šéfredaktor Superohníka: PhDr. Stanislav Bebjak (na fotografii)

Vznik: roku 1996

Zameranie, profilové edície: Jedným z prvotných  zámerov vydavateľstva Regent bolo vydávanie detských časopisov a kníh pre deti najmä od slovenských autorov.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vášho vydavateľstva: naše vydavateľstvo spolupracuje s mnohými knižnými distribučnými spoločnosťami, ale prednostným distributérom našich kníh je Ladislav Kunský a jeho LB Story. Okrem neho knižnú produkciu vydavateľstva Regent ponúkajú aj Slovart Store, Modul, Pištek-Freddie, Pezolt, Marsab a Jela Mlčochová.

Vlastné kníhkupectvo nemáme.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od roku 1996 sme vydali 25 titulov a z toho bolo 8 pôvodných slovenských diel.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004? 

– Vlaňajší rok bol pre vydavateľstvo Regent pomerne úspešný a podarilo sa nám vydať 6 knižných titulov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

– Tento rok chceme pokračovať vo vydávaní detských časopisov Superohník a Bobi. Plánujeme vydať aj niekoľko slovenských pôvodných rozprávkových kníh pre deti, ale aj omaľovánky a iné drobné publikácie. Chceme sa trochu zamerať aj na ženskú prekladovú literatúru. Rozhodli sme sa vydávať aj odbornú literatúru slovenských autorov z oblasti filozofie, sociológie a podobne.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Zo všetkých vydaných knižiek, ktoré uzreli svetlo sveta vo vydavateľstve Regent, bola najúspešnejšia Rozprávková studnička od Hany Zelinovej s ilustráciami Jozefa Cesnaka. Z prekladovej literatúry bola najúspešnejšia knižka španielskej autorky Maite Carranzy Neblázni, Candida!

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Keďže sa zameriavame hlavne na pôvodnú slovenskú tvorbu pre deti, nedá nám srdce, aby sme nejakú knihu označili takmer ako ,,prepadák“. Takej knihy niet, všetky sa predali, ak to má byť kritériom úspešnosti, všetky našli ohlas u malého čitateľa či už v menšej alebo väčšej miere, ak to má byť tiež kritériom úspešnosti.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Niekedy nezáujem slovenského čitateľa o pôvodnú slovenskú tvorbu. O to viac to mrzí, pri tvorbe pre deti. Nemáme toľko autorov pre malých čitateľov, aby sme nimi mohli takpovediac pohŕdať. Nezaslúžia si to, pretože odvádzajú tým najmenším kus svojho ja, kus svojej lásky k deťom.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Možno väčšie nasadenie distributérov, väčšia ochota „riskovať“ pri predaji pôvodných diel slovenských autorov pre deti. Nech nehádžu rukou, ak im vydavateľ ponúkne pôvodné dielo. Hádam by im prospelo viac hrdosti na slovenské diela, viac ochoty ich ponúkať a predávať svojim záujemcom – čitateľom.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Každý vydavateľ má tajnú túžbu čosi extra vydať. Ja osobne by som  rád vydal výbornú dobrodružno-fantazijnú knihu od slovenského autora. A čo by som úplne najradšej vydal, je vynikajúci pôvodný slovenský humoristický román či už pre deti alebo dospelých...

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Myslím si, že zbytočne dezorientujú čitateľa. Nenasmerujú ho nikdy na  to najlepšie dielo, neprezradia mu, ktorá kniha ozaj stojí zato. Skôr ho rozdráždia a začne hľadať lídra rebríčkov, stojí ho to množstvo nervov a nakoniec neraz zistí, že celá námaha nestála za fajku močky. A vydavatelia? Tí sa potom viac zameriavajú len na diela rýchleho predaja a nie na kvalitu knihy. Výsledok? Kníhkupectvá sú neraz plné „latinskoamerickej seriálovej literatúry“.  

* Akú knižku práve čítate?

– Vypestoval som si zlozvyk, že mám naraz rozčítaných viac titulov. A tak sa striedavo vraciam k Senecovým Listom Luciliovi, k Verneho Ceste okolo sveta za 80 dní, ale zaujala ma aj knižka Michela Quoista Konštrukcia človeka a, hoci je to dnes nemoderné, rád sa vraciam ku kovbojkám. Hanba mi, ale už to raz tak je!