Predstavuje jeho šéfredaktor: PhDr. Ján Krstiteľ Balázs

Predstavujeme

vydavateľstvo Serafín

vznik: 1990

adresa: Františkánska 2

  811 01 Bratislava

šéfredaktor:  PhDr. Ján Krstiteľ Balázs

tel.: 02/54 43 21 59

fax: 02/54 43 43 42

e-mail: vydserafin@orangemail.sk

www.serafin.sk

zameranie: knihy s náboženskou tematikou

* Z čoho vychádza názov vášho vydavateľstva?

– František z Assisi na sklonku svojho života videl počas mystickej extázy postavu, ktorá mu pripomínala anjela so šiestimi krídlami (nazývali sa serafíni). Pôvodný význam tohto slova je horiaci alebo zapálený vnútorným ohňom, plameňom, žiarou. Pretože ide o vydavateľstvo františkánskeho rádu, tak aj jeho názov symbolizuje spätosť s Františkom z Assisi a jeho spiritualitou.

* Prečo ste sa rozhodli založiť vydavateľstvo a ako sa etablovalo na našom knižnom trhu?

– Po novembri 1989 vzniklo niekoľko vydavateľstiev s duchovnou literatúrou a naše bolo jedným z prvých. Edičná činnosť patrí do organizačnej štruktúry františkánskeho rádu, ktorý vydáva knihy v mnohých krajinách. Po obnovení činnosti rádov na Slovensku sa aj náš rád vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval pred násilnou likvidáciou kláštorov roku 1950. Publikáciami chceme ponúknuť hodnoty pre duchovný, duchovno-intelektuálny a hodnotový rast ľudí, čitateľom chceme sprostredkovať duchovné hodnoty františkánskej tradície, teológie a mystiky. Okrem toho chceme zaujať stanoviská k otázkam a problémom dnešného sveta.

* Pod hlavičkou vášho vydavateľstva už vyšlo niekoľko zaujímavých titulov. Ktoré z nich si najviac ceníte vy osobne a ktoré najviac zaujali čitateľov?

– Krátko po vzniku vydavateľstva vyšla kniha rozhovorov s kubánskym kňazom, ktorý prežil desať rokov v  trestaneckom tábore, Už nemusím mlčať. Medzi najcennejšie tituly určite patrí vynikajúci životopis Františka z Assisi od známeho francúzskeho spisovateľa J. Greena Brat František. S veľkým ohlasom sa stretla kniha J. Vaniera Prijať svoju ľudskosť, ktorá kritizuje spoločnosť uznávajúcu len mocných, inteligentných a úspešných. Zaujímavé sú aj príbehy amerických detí bez domova V tieni Božej lásky. Čitatelia vyhľadávajú aj knihy B. J. Groeschela, napríklad Etapy duchovného rastu. Podľa počtu predaných výtlačkov (50 tisíc) je našou najúspešnejšou knihou Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom, za ňou nasleduje Čas pre Boha, z ktorej sme predali 30 tisíc kusov.

* Čo pokladáte za svoj vydavateľský úspech?

– Po nástupe do funkcie šéfredaktora, asi pred poldruha rokom, sme začali vydávať náročnejšiu duchovnú literatúru a odbornú františkánsku spiritualitu a tieto publikácie sa stretli s veľkým záujmom a viditeľne sa zvýšil aj predaj kníh. Veľmi ma to teší, lebo som vydavateľstvo prevzal v čase, keď bolo na pokraji krachu. Dnes dosahujeme výsledky, aké som očakával tak o tri-štyri roky.

* Čo pripravujete pre čitateľov tento rok?

– Chceli by sme vydať asi 30 titulov. Práve vychádza kniha František z Assisi. Spomienka a vášeň od významného znalca tejto osobnosti. Autor hľadá v posolstve svätca odkaz na riešenie našich súčasných problémov, ako sú ľudské práva, ekologická kríza, sociálna solidarita, úsilie o mier či bratstvo. Toto posolstvo chápe ako mystickú skúsenosť aj politický cieľ. Onedlho vyjde kniha o živote a diele významného stredovekého filozofa a teológa Jána Dunsa Scota (prvá kniha o ňom v slovenčine), ako aj zborník prednášok o literárnom diele Hugolína Gavloviča. Pokračujeme aj vo vydávaní kníh osvedčených autorov, ako sú A. Grün, R. Cantalamessa, či už spomínaný B. Groeschel. Aktuálne témy prinesú knižky Citlivosť a solidarita, Mnoho farieb, jedna dúha (solidarita a globalizácia) alebo Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi. Edične pripravujem aj výber z básní a korešpondencie akad. maliara T. J. Tekela Pieseň ubolenej duše.

 * Prezradíte ďalšie vydavateľské plány?

– Pripravujeme viaczväzkové historické dielo Františkánske pramene – súbor spisov Františka z Assisi a jeho prvých životopisov, výňatky zo stredovekých kroník s textami o počiatočnom pôsobení františkánskeho hnutia. Pripravujeme aj vydanie Gavlovičovej Valaskej školy. Mojou túžbou je vydať výber z korešpondencie  R. Dilonga.

* Ako propagujete svoje publikácie a kde ich možno získať?

– Čitatelia sa o našich knihách dozvedia aj z bežnej periodickej tlače, nielen z náboženskej. Kúpiť si ich môžu v sieti našich predajní František v Bratislave, Pezinku, Hlohovci, Žiline, Košiciach a  Prešove, ako aj vo všetkých predajniach náboženskej literatúry, niektoré tituly sú už aj v sieti predajní Modul. Usilujeme sa nadviazať spoluprácu aj s ďalšími distribučnými firmami a kníhkupectvami.

–lč–

Ak si chcete obohatiť knižnicu o túto publikáciu zasvätenú Františkovi z Assisi od Antona Rotzettera, pošlite nám do redakcie kupón vydavateľstva Serafín z 11. strany do 3. marca.