Predstavuje jeho riaditeľ Juraj Heger

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.

Adresa: Pekná cesta 6/b, 830 04 Bratislava

tel./fax: 02/44871210           

e-mail: pobox@slovart.sk

www.slovart.sk

Riaditeľ: Juraj Heger

Vznik: Vydavateľstvo vzniklo roku 1991 ako dcérska spoločnosť „účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod Slovart“, ktorá existovala od roku 1970.

Zameranie:

– pôvodná i prekladová literatúra

– knihy o slovenskom i svetovom výtvarnom umení a architektúre

– darčekové obrazové publikácie

– detské encyklopedické knihy

– praktické knihy

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva:

– Naše knihy predávajú takmer všetky distribúcie na Slovensku. Vlastné predajne nemáme.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– V slovenčine sme vydali niečo vyše päťsto titulov, z nich bolo približne sedemdesiat od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

– V slovenčine sme vydali deväťdesiat noviniek.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

– Sme pripravení aktívne sa popasovať s nepriaznivou situáciou – vydávať čo najlepšie knihy a najmä ich čo najlepšie propagovať smerom k čitateľom i ku kníhkupcom, aby v rámci obmedzeného rozpočtu na knihy siahli práve po nich.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Z pôvodných Dušekovo Pešo do neba a Slobodova Láska, Matkinov Polnočný denník a Doktorovov English is Easy, Csaba is Dead a Koleničovo Daj zbohom básneniu. Tiež detská ilustrovaná encyklopédia Naša vlasť a Túry do literatúry, Výtvarná moderna Slovenska a Architektúra Slovenska v 20. storočí, Tajný život rýb a Krvavá grófka.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Komplet Universal English z roku 1992 – nepredali sme skoro nič a stálo nás to strašne veľa peňazí.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Ľahostajnosť k veciam, ktoré sa dajú zmeniť iba spoločnými silami.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Nepochybne zdvojnásobenie príjmov obyvateľstva. Ale tiež prekročenie pomyselnej hranice, pred ktorou je vydávanie a predaj kníh službou nadšencov verejnosti a za ktorou je prácou profesionálov.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Neprezradím, žiaden nemám. Považujem sa v tomto smere za šťastného človeka.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Môžu byť veľmi dôležitým nástrojom na propagáciu kníh, ak sú pripravované poriadne a objektívne – to sa nedá bez zainteresovania veľkej časti trhu.

* Akú knižku práve čítate?

– Christensenovho Nevlastného brata, doteraz najobjemnejšiu MM-ku.

*(knižka do súťaže)

Talianska autorka Cristina Comenciniová sa v románe Turkov kabát pokúša vystihnúť podstatu dvoch ženských postáv a dva protichodné spôsoby prístupu k životu na pozadí ich vzťahu k záhadnému Turkovi, trochu klamárovi, trochu dobrodruhovi. Turek poznačí sesterský vzťah medzi zodpovednou a úzkostlivou Mariou a mladšou Isabell, očarujúcou, slobodnou bytosťou, ktorá nie je schopná zodpovedne si stanoviť pevný životný cieľ. Ak si chcete prečítať tento príbeh z edície Astra, pošlite nám do redakcie kupóny Vydavateľstva Slovart z 11. strany do 12. mája.