Predstavujú jeho riaditeľka a konateľ PhDr. Eva Mládeková, Mgr. Matúš Mládek

Predstavujeme vydavateľstvo TATRAN

Adresa: Vydavateľstvo Tatran

 Klariská 16

 815 82 Bratislava

tel./fax: 54435849, 54435777

e-mail: tatran@slovtatran.sk

www:slovtatran.sk

Riaditeľ/ konateľ: PhDr. Eva Mládeková, Mgr. Matúš Mládek

Vznik: 19. 9. 1947

* Roku 2007 sa Slovenský Tatran pretransformoval, aké sú najvýznamnejšie zmeny?

– Reštrukturalizácia vydavateľstva sa začala už v roku 2006, keď sa po zmenách v majetkovej štruktúre stalo podnikom rodinného typu. Zároveň sme sa vrátili k pôvodnému názvu Tatran. Počas 60-ročnej existencie sa viackrát menil tak jeho názvov (Tatrín, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský Tatran, Vydavateľstvo beletrie a umenia), ako forma ekonomického podnikania – bol národným i štátnym podnikom, začínal ako účastinná spoločnosť a v súčasnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. S názvom sme sa vrátili aj k celej vydavateľskej škále, ktorú Tatran kedysi napĺňal.

·        Zachováva si predošlé zameranie a profilové edície?

– Okrem slovenskej a svetovej klasiky, divadelnej tvorby, výtvarných publikácií a monografií postupne sa začalo orientovať aj na modernú literatúru v prestížnej edícii LUK. Trochu sme túto edíciu oprášili a prispôsobili dobe a v tomto roku prinášame hneď niekoľko svetových bestsellerov, ako Strom v srdci, Voda pre slony, Sklený zámok, Jedz, miluj, modli sa a ďalšie. Vytvorili sme edíciu Mimo zákona určenú milovníkom detektívok a kriminálnych prípadov. V edícii Zlatý fond slovenskej literatúry sme pripravili 4-zväzkový výber z diela Vincenta Šikulu a v Slovenskej tvorbe román Júliusa Vanoviča Kronika nepriznaného času. V Svetovej tvorbe prinášame lahôdku Arthur a George Juliana Barnesa. Začíname sústreďovať aj na literatúru pre mládež, tento rok sme pripravili prvé dve časti štvorzväzkového diela Twilight sága, ktoré dosahuje úspech porovnateľný s Harry Poterrom. 

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Spolupracujeme so všetkými veľkými distribučnými spoločnosťami, ako sú Belimex, Slovart Store, Pemic, ale aj priamo dodávame naše publikácie do knižných sietí Panta Rhei, Modul, Artforum, Marčan a okrem toho máme veľmi úzku a prospešnú spoluprácu s internetovými kníhkupectvami www.martinus.skwww.elegenda.sk.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Počet titulov sa blíži k číslu 5000, z toho je polovica slovenských.

Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007?

– Vlaňajšok bol rokom transformačných procesov, preto s vročením 2007 vyšli u nás väčšinou už dopredu pripravované tituly, ako 2. a 3. diel Slovenského literárneho realizmu či Kniha Jóbova, ktorá vyšla aj v špeciálnom bibliografickom vydaní. Až koncom roka sme priniesli na trh komerčný titul Hrobka Ježišovej rodiny. S dvoma titulmi sme vstúpili na český trh, na Bibliotéke sme oslávili šesťdesiat rokov vydavateľstva a naštartovali sme ďalšiu činnosť.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008, čo sa vám už podarilo splniť?

– Tento rok sme stavili na dva 2 tituly Stephenie Meyerovej z jej Twilight ságy, práve vychádza prvá časť Súmrak a na Bibliotéke by sme chceli uviesť aj druhý diel Nov. V edícii LUK – Knižnica svetových bestsellerov budeme prinášať pozoruhodné príbehy, niektoré fiktívne, iné podľa skutočných udalostí, no všetky inšpiratívne a možno poučné.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Ak by sme mali hodnotiť tituly za minulý rok, tak je to určite preklad Dr. Viliama Turčányho Kniha Jóbova a monografia o Karolovi Horákovi od Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka). Prekladová beletria začína vychádzať až v tomto roku, no ohlas na Strom v srdci nám potvrdzuje správnosť našej orientácie.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Aj nám sa stáva, že niektoré knihy ležia na sklade dlhšie, ako sme očakávali, najmä tituly slovenskej klasiky, svetovej tvorby či komerčnej literatúry, ani jeden z nich však nepovažujeme za vydavateľský omyl. Problém vždy vidíme v našej schopnosti dostať konkrétny výtlačok k správnemu adresátovi. Každé zakopnutie je pre nás poučením, a to nás posúva ďalej – bližšie k našim čitateľom.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Problémy, s ktorými zápasí knižný trh, sú identické s problémami na iných trhoch. Tlak na ceny produktov, z toho vyplývajúce obchodné marže, pomalá návratnosť vynaložených prostriedkov, rast nákladov atď. Vnímame ich skôr ako faktory ovplyvňujúce jeho vývoj, pričom podmienky sú pre všetkých rovnaké. Čo nám naozaj chýba a trápi nás, je veľmi slabý, takmer nijaký mediálny ohlas na dianie na knižnom trhu.  

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Knižný trh sa neustále dostáva do konkurencie s iými formami náplne voľného času. Pre vydavateľa je dôležitá výchova pevnej základne budúcich čitateľov, a to už od útleho veku. Formovanie kladného vzťahu ku knihám považujeme za prioritné. Našou úlohou a záväzkom je prinášať také tituly, ktoré tento vzťah upevňujú. Prijali by sme vyšší spoločenský tlak na pestovanie čitateľských návykov a na prezentáciu knihy ako jedného z primárnych nástrojov pre šírenie poznatkov, vzdelania a spoločenských hodnôt.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Náš sen zosobňuje skôr náš cieľ, a tým je vrátiť značku Vydavateľstva TATRAN na pozíciu, ktorú kedysi zastávala. Našou ambíciou nie je byť veľkým vydavateľstvom, ale aby si každoročne menší počet našich kvalitných titulov našiel čo najširšie čitateľské spektrum. Chceme sa sústrediť aj na vyhľadávanie a vydávanie zaujímavej a kvalitnej modernej slovenskej prózy.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Veľmi pozorne ich čítame, odrážajú vkus bežného čitateľa, o ktorého sa usiluje každý  vydavateľ. Sú spätnou väzbou našej práce.

* Akú knižku práve čítate?

Studie z poetiky od Jana Mukařovského.