Ako vznikalo vaše vydavateľstvo, s akým zámerom, prečo sa kunsthistorička a výtvarník rozhodli pre vydavateľskú činnosť?
– Vydavateľstvo Virvar vzniklo veľmi spontánne, rozhodnutie padlo počas jednej cesty do tlačiarne v čase, keď sme s Danielom Brunovským dokončovali našu spoločnú knihu Slovenské ateliéry. Je pravda, že on o vydavateľstve uvažoval už skôr, ale zrejme nemal chuť púšťať sa doň sám. Napokon, keďže vydal niekoľko titulov, vedel si predstaviť, čo táto práca obsahuje. Pre mňa bol jeho nápad vidinou zmysluplnej zábavy, ktorou by som sa mohla aj živiť, keby náhodou prudko vzrástol záujem verejnosti o umenie a rozprávky. Zámer máme celkom jednoduchý: vydávať pekné a dobré knihy.

Vaše výtvarné vzdelanie a skúsenosti z umeleckej tvorby vášho spoločníka Daniela Brunovského sa odzrkadľujú na celkovej grafickej úrovni vašej edície. Dva zo štyroch vašich titulov získali ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, tretia sa stala Najkrajšou a najlepšou detskou knihou zimy 2010, štvrtá sa len nedávno dostala do kníhkupectiev... Môžete priblížiť, ako pristupujete k tvorbe knihy, čo predchádza kvalitnému výsledku, na čo kladiete najväčší dôraz?
– Spolupracujeme s grafičkou Mirkou Repiskou, ktorá upravila Prekrásneho Janka. Rozprávky rumunských Slovákov, Čiernobielu knihu rozprávok, aj najnovšiu publikáciu Albín Brunovský. Maliarske dielo. Hlavný výtvarný dozor vykonáva Daniel, ktorý na margo prístupu k tvorbe knihy hovorí: „Treba to vedieť.“

Prvá publikácia vášho vydavateľstva z roku 2004 je venovaná Albínovi Brunovskému, už podľa podtitulu obsahuje jeho Kompletné grafické dielo 1960 – 1997 a texty sú v slovenčine a angličtine. Aký je ohlas na túto knihu u nás a v zahraničí?
– Kompletné grafické dielo Albína Brunovského vydal Daniel sám, v čase, keď o vydavateľstve ešte ani netušil. Nakoľko Albín Brunovský je známy po celom svete, o knihu prejavujú záujem aj nadšenci zo zahraničia. Prevažne zberatelia a výtvarníci.

S D. Brunovským ste nielen vydavatelia, ale aj autori obsiahlej knihy rozhovorov so slovenskými výtvarníkmi Slovenské ateliéry (2010) s čierno-bielymi portrétmi. Ako vznikala táto kniha?
– Daniel asi tri roky fotografoval výtvarníkov v ich ateliéroch. Výber mien zostavil spolu so zberateľom Ivanom Melicherčíkom. Keď sa už zdalo, že by sa fotografie mohli zísť v jednej knihe, hľadal niekoho, kto by k nim napísal texty. Zoznámili sme sa telefonicky, vďaka šťastnej zhode okolností a našej spoločnej kamarátke. Týždeň po telefonáte sme sa dohodli, že k čiernobielym portrétom vzniknú rozhovory. Spočiatku som ich viedla sama, neskôr, keď som si zvykla na Danovu prítomnosť, kládol otázky aj on. Navštevovanie výtvarníkov, nahrávanie niekoľkohodinových rozhovorov, prepisovanie z diktafónu, upravovanie a korigovanie trvalo čosi vyše roka. Na jar 2010 vyšli Slovenské ateliéry a vznikol Virvar.

Vaším vlaňajším opusom je aj kniha Prekrásny Janko. Rozprávky rumunských Slovákov, pod ktorú sú podpísaní Karol Valíček, ktorý rozprávky prerozprával, Karol Plicka ich zapísal, Iva Kadlečíková ich upravila a Albín Brunovský ilustroval. Aká je genéza tejto rozprávkovej knihy?
– Karol Plicka objavil slovenských reemigrantov z rumunského Rudohoria začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia pri fotografovaní Vltavy. Ich rozprávky, prednášané zmesou rumunčiny a viacerých slovenských nárečí, ho zaujali natoľko, že ich začal nahrávať a práci na nich sa venoval až do konca života. Pôvodne požiadal o konečnú jazykovú úpravu Ivana Kadlečíka, čoskoro však túto úlohu prebrala jeho manželka Iva. Plickovou túžbou bolo tiež, aby rozprávky ilustroval Albín Brunovský, ktorý síce začal, ale z nám neznámych dôvodov ilustrovanie veľmi skoro ukončil. Stihol vytvoriť dokopy asi päť obrázkov. Materiály – Kadlečíkovej prepis a jej korešpondenciu s Plickom – sme našli v Slovenskom národnom múzeu v Martine v stave, v akom sa tam dostali po Plickovej smrti. Odvtedy ich nikto neotvoril, až my. Po porade so všetkými zasvätenými sa nám nakoniec podarilo vydať kompletné Valíčkovo rozprávanie aj so zamýšľanými ilustráciami.

Len nedávno ste vydali Čiernobielu kniha rozprávok Ľubomíra Feldeka s ilustráciami Albína Brunovského. Ako ju čitatelia môžu čo najskôr získať, ako distribuujete svoje knihy?
– Čitatelia nájdu naše knihy v sieti kníhkupectiev Panta Rhei, v Artfore, ale aj v kníhkupectve Modul a na internetových portáloch gorila.sk a martinus.sk. Alebo si ich môžu objednať na našej internetovej stránke.

Čo máte v edičnom pláne na najbližšie obdobie?
– Práve vychádza publikácia Albín Brunovský. Maliarske dielo. V najbližšom čase vydávame knihu mladého historika Petra Chorváta s názvom Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Pripravujeme rozprávky Viery Brunovskej k ilustráciám Petra Kľúčika a tiež druhý diel rozprávok rumunských Slovákov, tentoraz od iného rozprávača. Plánov máme ešte veľa. Už ich len uskutočniť.