Ďalšie granty, výzvy a štipendiá

Na tomto mieste nájdete zoznam aktuálnych aj minulých výziev, štipendií, jednorazových grantov a ďalších relevantných informácií. 

 

Grant na preklad ukážky do severských jazykov

Vyhlásenie grantu

Výsledky grantu na preklad ukážky do severských jazykov

 

Dotácia na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka

Dotácia na preklad do nemeckého jazyka

Výsledky grantu na preklad ukážky do nemeckého jazyka

  • Ďalšie granty, výzvy a štipendiá - 0