Ďalšie granty, výzvy a štipendiá

Na tomto mieste nájdete zoznam aktuálnych aj minulých výziev, štipendií, jednorazových grantov a ďalších relevantných informácií. 

 

Aktuálne výzvy 

Štipendijný program pre mladých spisovateľov a spisovateľky

 

Minulé výzvy

Workshop v prekladateľskom dome Looren

Výzva Comic Art Europe

Výzva i-Portunus

Grant na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka 2021

Výzva: Dotacia na preklad ukážky do nemeckého jazyka

Výsledky grantu na preklad ukážky do nemeckého jazyka

 

Grant na preklad ukážky do severských jazykov 2020

Vyhlásenie grantu

Výsledky grantu na preklad ukážky do severských jazykov

 

Dotácia na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka 2019

Dotácia na preklad do nemeckého jazyka

Výsledky grantu na preklad ukážky do nemeckého jazyka

  • Ďalšie granty, výzvy a štipendiá - 0