Ďalšie granty, výzvy a štipendiá

Na tomto mieste nájdete zoznam aktuálnych aj minulých výziev, štipendií, jednorazových grantov a ďalších relevantných informácií. 

Aktuálne výzvy 

Výzva Comic Art Europe

Výzva i-Portunus

(tieto  dve výzvy neorganizuje Literárne informačné centrum, ale môžu sa do nich zapojiť rôzni kultúrni pracovníci, predovšetkým z oblasti literatúry, preto o nich informujeme)
 

Minulé výzvy

 

Grant na preklad ukážky do severských jazykov

Vyhlásenie grantu

Výsledky grantu na preklad ukážky do severských jazykov

 

Dotácia na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka

Dotácia na preklad do nemeckého jazyka

Výsledky grantu na preklad ukážky do nemeckého jazyka

  • Ďalšie granty, výzvy a štipendiá - 0