Kontrakty medzi MK SR a SLC

Kontrakty uzavreté medzi MK SR a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva

 

Kontrakt č. MK-3355 /2024-323/1201 na rok 2024 (pdf, 762)

 

Kontrakt č. MK–3177/2023-421/2055 na rok 2023  (pdf, 557kB) 

príloha Charakteristika plánovaných činností

(pdf, 202kB)

Kontrakt č. MK–2638/2022-215/1194 na rok 2022 (pdf, 343kB) 
prílohy 1,2,3 (pdf, 1,1MB), príloha Charakteristika plánovaných činností (pdf 1,08 MB), príloha 4 (pdf 393 kB), dodatok č.1 (pdf 1,96 MB)

Kontrakt č. MK -1906/2020-421/22818 na rok 2021 (pdf, 1,51 MB), dodatok.č.1 (pdf, 1,85 MB) , dodatok č.2 (pdf, 1,85 MB)

Kontrakt č. MK - 5902/2019-421/19570 na rok 2020 (pdf, 1,1 MB), dodatok č.1 (pdf, 1,02MB),  dodatok č.2. (pdf, 924 kB)

Kontrakt č. MK – 5492/2018-421/15245 na rok 2019 (pdf, 910 kB)

Kontrakt č. MK – 4859/2017-341/17187 na rok 2018 (pdf, 245 kB)

Kontrakt č. MK – 3749/2016-341/14160 na rok 2017 (pdf, 194 kB)

Kontrakt č. MK – 1895/2015-340/16453 na rok 2016 (pdf, 218 kB)

Kontrakt č. MK – 961/2014-340/19660 na rok 2015 (pdf, 179 kB)

Kontrakt č. MK – 914/2013-340/19722 na rok 2014 (pdf, 205 kB)

Kontrakt č. MK – 587/2012-103/16385 na rok 2013 (pdf, 244 kB)

Kontrakt č. MK – 338/2011-103/17 492 na rok 2012  (pdf, 1,2 MB), dodatok č. 1 (pdf, 78 kB), dodatok č. 2 (pdf, 37,8 kB)

Kontrakt č. MK – 275/2010 -103/16 309 na rok 2011 (pdf, 38 kB)

Kontrakt č. MK – 1780/2009-102/15632 na rok 2010 (pdf, 38 kB)

Kontrakt č. MK – 538/2008-1002/16375 na rok 2009 (rtf, 49 kB)

Kontrakt č. MK – 830/2007-102/18227 na rok 2008 (na stránke MK SR)

Kontrakt č. MK – 5388/2006-700/20455 na rok 2007 (na stránke MK SR)

Kontrakt č. MK – 13833/2005-700/33833 na rok 2006 (na stránke MK SR), prílohy (pdf, 218 kB)

Kontrakt č. MK – 10001/2004-700 na rok 2005 (na stránke MK SR), tabuľka č. 1 (pdf, 19.5 kB), prílohy č. 1 až 10 (pdf, 160.1 kB), tabuľky k prílohám č. 1 až 10 (pdf, 129.8 kB)

Rekapitulácia kontraktov 2004 (vyplnená)

Kontrakt č. MK – 459/2003-700 na rok 2004 (na stránke MK SR)

Kontrakt č. MK – 459/2003-700 na rok 2003 (na stránke MK SR), tabuľka (pdf, 17.6 kB)

Kontrakt č. MK – 739/2002-700 na rok 2002 (na stránke MK SR)