LIC_Oral history

Projekt LIC_Oral history vznikal v rokoch 2014 – 2018 pre potreby Literárneho informačného centra. Realizoval ho spisovateľ Daniel Hevier so synom Danielom. LIC_Oral history je kolekcia viac ako tridsiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia. Podcasty budú pravidelne pokračovať každý piatok na webstránke LIC. Niektoré osobnosti budú mať viacero podcastov, v ktorých postupne poodkryjú svoje bytostné myšlienkové zázemie, skúsenosti a postoje v intencii svojich životov.  

   

 LIC_oral history: Albert Marenčin

  LIC_oral history: Peter Krištúfek

 


01 LIC_oral history: Albert Marenčin

„Všetko, čo robím, robím pomaly“ je myšlienkovou pozvánkou do vnútorného sveta prozaika, básnika, scenáristu, surrealistu a kolážistu Alberta Marečina (1922 – 2019). Dozviete sa, že celok môže byť aj koláž, niektoré poznámky majú veršovanú podobu a spontaneita je možná iba z vlastnej vôle. Vypočujte si vyznanie tvorcu, pre ktorého literatúra predstavuje podstatnú časť života.


02 LIC_oral history: Albert Marenčin

Albert Marenčin poslucháčom v ďalšom dieli série LIC_oral history ponúka vhľad do svojho vnútorného bytia cez postavu otca. Otec poznamenal jeho myslenie a cítenie, nielen keď bol malým chlapcom, ale aj keď sa sám stal otcom a neopúšťal ho na celej jeho ceste životom. Rovnako nezastupiteľná bola pre Marenčina aj rodina, ktorá mu napriek peripetiám a útrapám poskytovala azyl. Rodičovská láska bola neviditeľnou istotou, ku ktorej sa často vracal. Ponorte sa do spomienok Alberta Marenčina v našej podcastovej sérii.  


03 LIC_oral history: Albert Marenčin 

V ďalšej časti LIC_oral history, ktorú nahrávali Daniel Hevier a Daniel Hevier ml., Albert Marenčin rozpráva o začiatkoch svojho umeleckého videnia. Kľúčové zážitky sa do neho vpečatili na celý život. Napríklad žlté topánky alebo stretnutie s Deziderom Sternom v Prešove. Pre budúceho scenáristu a filmára, ktorý spolupracoval s takými významnými osobnosťami ako Stanislav Barabáš, Štefan Uher, Martin Hollý, Leopold Lahola, Dušan Hanák, Elo Havetta či Juraj Jakubisko, to boli obrazy, prežité vo vlastnej réžii, v koži autora.


04 LIC_oral history: Albert Marenčin

V ďalšom podcaste série LIC_oral history (podcast č. 4), ktorú nahrávali Daniel Hevier a Daniel Hevier ml. sa dozviete o stretnutí Alberta Marenčina s Allainom Robbe-Grilletom. Film mal premiéru v Paríži, v marci 1968. Grillet bol hlavným predstaviteľom tzv. francúzskeho nového románu. Poukazoval na nejednoznačnosť skutočnosti, popretkávanej klamstvom ako manipulačnou technikou moci. V jednej z filmových scén nemecký dôstojník číta denník Pravda s dátumom bratislavskej premiéry, 21. august 1968, keď Slovensko okupovali vojská Varšavskej zmluvy.

 


05 LIC_oral history: Albert Marenčin

V ďalšej časti LIC_oral history, ktorú nahrávali Daniel Hevier a Daniel Hevier ml. sa dozviete o zaujímavostiach patafyziky, nielen na Slovensku. Hoci Albert Marenčin považoval patafyziku za druh recesie, zároveň bol jej regentom, pretože vytvárala živnú pôdu pre riešenie absurdných situácií absurdnými prostriedkami. Pomyselným vrcholom patafyziky je komédia Alfreda Jarryho Kráľ Ubu, ktorú Marenčin preložil. Kráľ Ubu sedí na smetisku moci, pýchy a obžerstva ako pudových tendencií sveta, z ktorých sa vytráca rozum.


 

01 LIC_oral history: Peter Krištúfek

Pokračovanie projektu LIC_oral history s Petrom Krištúfkom. Málokedy sa stretnú hneď dva výrazné talenty v jednej osobe v takej miere, ako u Petra Krištúfka (1973 - 2018). Spisovateľ a filmár sa podpísal pod celý rad úspešných dokumentárnych a publicistických formátov, jeden celovečerný film a viacero poviedkových zbierok a románov. Špeciálne postavenie má v jeho literárnej tvorbe dvojica kníh, ktoré spája hlboký záujem o históriu stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, ale aj vlastnej rodiny - román Dom hluchého a experimentálny Atlas zabúdania, na ktorých pracoval priebežne popri svojej režijnej práci niekoľko rokov. A práve o podobnostiach a rozdieloch medzi filmovou a literárnou tvorbou, sa zhováral so spisovateľom Danielom Hevierom.

  • LIC_Oral history - 0