MKV 2023– národné stánky organizované SLC

Slovenské literárne centrum organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami. Prinášame vám ich prehľad na rok 2023.

 

Taipei book fair   31. 1 . – 5. 2. stránka veľtrhu

informácie o slovenskej účasti

MKV Bologna    06. –  09. 3.    stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Svět knihy Praha 11. – 14. 5.    stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Thessaloniki Book fair 04. – 07. 5.   stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
MKV Londýn  18. – 20. 4.  stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
MKV Frankfurt 18. – 22. 10. stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
 
Guadalajara Book fair  25.11.– 03.12. stránka veľtrhu

informácie o slovenskej účasti

        
        
       
       
  .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • MKV 2023– národné stánky organizované SLC - 0