Poskytnuté dotácie – november 2020

Vydavateľstvá, ktorým bola na vydanie titulov slovenských autoriek a autorov v preklade do cudzích jazykov udelená dotácia Komisie SLOLIA, LIC, dňa 19. 11. 2020:

 

Abilion, Rzeszów, Poľsko

Milo Urban: Hmly na úsvite – Mgły na świtaniu

Preklad: Marta Pelinko

Výška dotácie: 2.000,- €

 

Timpani, Užhorod, Ukrajina

Rudolf Jašík: Popolavá vrana, In: Čierne a biele kruhy – Popeliastavorona

Preklad: Ivan Jackanin

Výška dotácie: 1.500,- €

 

Seagull Books, Londýn, Veľká Británia

Zuzana Cigánová: Špaky v tŕní – Cigarette Butts in the Brambels

Preklad: Magdalena Mullek

Výška dotácie: 5.000,- €

 

Seagull Books, Londýn, Veľká Británia

Jana Bodnárová: Náhrdelník/ Obojok – Necklace/ Choker

Preklad: Jonathan Gresty

Výška dotácie: 3.000,- €

 

Seagull Books, Londýn, Veľká Británia

Irena Brežná: Nevďačná cudzin(k)a – The Thankless Foreigner

Preklad: Ruth Ahmedzai Kemp

Výška dotácie: 5.000,- €

 

Seagull Books, Londýn, Veľká Británia

Monika Kompaníková: Piata loď – The Fifth Boat

Preklad: Janet Livingstone

Výška dotácie: 3.000,- €

 

Sexto Piso Editorial, Madrid, Španielsko

Ivana Dobrakovová: Matky a kamionisti – Madres y camioneros

Preklad: Patricia Gonzalo de Jesús

Výška dotácie: 3.000,- €

 

Hochroth, Lipsko, Nemecko

Michal Habaj: výber zo zbierok Michal Habaj, Caput Mortuum, Poézia

Preklad: Stefanie Bose, Ulrike Feibig

Výška dotácie: 1.450,- €

 

Hochroth, Lipsko, Nemecko

Zuzana Husárová: výber z poézie – Hypomnemata

Preklad: Martina Lisa

Výška dotácie: 1.450,- €

 

Drava Verlag, Klagenfurt, Rakúsko

Ivana Gibová: Barbora, boch a katarzia – Barbora, Gott & Katharsis

Preklad: Marie Theres Cermann

Výška dotácie: 3.000,- €

 

FOP Zavadskyi Iurii Romanovych, Ternopilska oblasť, Ukrajina

Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky - Bірші для домогосподарок

Preklad: Les Beley

Výška dotácie: 1.500,- €

 

Typotex Electronic Publisher, Budapešť, Maďarsko

Ivana Dobrakovová: Matky a kamionosti – Anyák és kamionsofőrök

Preklad: Norbert György

Výška dotácie: 2.000,- €

 

Lábnyom Könvyv kiadó, Budapešť, Maďarsko

Roman Holec: Trianon. Triumf a katastrofa – Trianon. Diadal és katasztrófa egy szlovák történédz szemével

Preklad: Diána Marosz

Výška dotácie: 3.000,- €

 

Lábnyom Könvyv kiadó, Budapešť, Maďarsko

Jozef Tancer: Rozviazané jazyky

Preklad: Magdolna Balogh

Výška dotácie: 2.500,- €

 

Csirimojó // Szláv Textus Egyesület, Budapešť, Maďarsko

Simona Čechová: František z kompostu - Komposztáló Ferkó

Preklad: Flóra Peťovská

Výška dotácie: 1.500,- €

 

Meander Media, Záhreb, Chorvátsko

Peter Šulej: Spolu - Zajedno

Preklad: Maja Novković

Výška dotácie: 2.500,- €

 

Obodsko slovo, Podgorica, Čierna Hora

Alexandra Salmela, Martina Matlovičová: Žirafia mama a iné príšery – Mama žifara i druga čudovišta

Preklad: Martin Prebudila

Výška dotácie: 1.150,- €

 

Agora, Zrenjanin, Srbsko

Marek Vadas: Liečiteľ - Iscelitelj

Preklad: Michal Harpáň

Výška dotácie: 2.200,- €

 

Matica srpska, Nový Sad, Srbsko

Antológia srbskej a slovenskej poézie: poeti narodení po roku 1945

(Michal Chuda, Milan Richter, Miroslav Demák, Miroslav Bielik, Zlata Matláková, JanŠvantner, Peter Mišák, Margita Ivaničková, Juraj Kuniak, Jozef Leikert, Martin Prebudila, Ladislav Čáni, Erik Ondrejička, Pavol Tomašovič, Igor Válek, Martin Chudík, Oľga Gluštíková, Ingrid Lukáčová, Dana Podracká)

Preklad: Martin Prebudila, Miroslav Demák

Výška dotácie: 1.200,- €

 

Akropolis, Opava, Česká republika

Katarína Kucbelová: Čepiec - Čepec

Preklad: Lubomír Machala

Výška dotácie: 2.000,- €

 

Protimluv, Ostrava, Česká republika

Víťo Staviarsky: Záchytka, Človek príjemný, Kale topanky, Rinaldova cesta, Kivader – Loli paradička

Preklad: Miroslav Zelinský

Výška dotácie: 1.500,- €

 

Větrné mlýny, Brno, Česká republika

Ivan Medeši: Jedenie - Jezení

Preklad: Miroslav Zelinský

Výška dotácie: 1.500,- €