Účasť Slovenska na MKV v roku 2022

Slovenské literárne centrum organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami. Prinášame vám ich prehľad na rok 2022.

 

Bologna Children's Book Fair  21. –  24. 3.  stránka veľtrhu

informácie o slovenskej účasti

rozhovor s Miroslavou Bilačičovou v Rádu Devín

London Book Fair     5. –  7. 4.    stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Taipei Book Fair (účasť v rámci európskeho stánku) 2. – 7. 6.    stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Svět knihy Praha     9. – 12. 6.   stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Frankfurter Buchmesse 19. – 23. 10.  stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Buch Wien 23. – 27. 11. stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti

 

  • Účasť Slovenska na MKV v roku 2022 - 0