Vyšehradské literárne štipendium

Výzva na Vyšehradské literárne štipendium 2019

Štipendium je určené:
- autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
- esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

Štipendium bude prebiehať v Bratislave, Krakowe, Budapešti a v Prahe v týchto dvoch termínoch:
- Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový): od 1. mája do 12. júna 2019 
- Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný): od 1. septembra do 30. novembra 2019

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky.

!!!!POZOR - ZMENA!!!!

Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 30. novembra 2018.

 

Online prihlášku a viac informácií nájdete tu:

- Online prihláška
- Viac informácií
- Kritériá pre výber