Vyšehradské literárne štipendium

Vyšehradské literárne štipendium je určené spisovateľom, básnikom, esejistom, literárnym kritikom, umeleckým prekladateľom či novinárom zo všetkých štyroch vyšehradských krajín. Program je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Vybraní uchádzači môžu získať štipendijný pobyt v Prahe, Krakowe, Budapešti či Bratislave a to buď v kratšom jarnom (šesťtýždňovom), alebo dlhšom jesennom (trojmesačnom) termíne.

 

 

Na Slovensku má toto štipendium na starosti Literárne informačné centrum. Ďalšími hosťujúcimi organizáciami sú Institut umění v Prahe, Petőfi Irodalmi Múzeum v Budapešti a Instytut Kultury Willa Decjusza v Krakowe.

Cieľom štipendia je nielen poskytnúť autorom prostriedky a nevyhnutné zázemie pre ich tvorbu, ale aj prispieť ku kultúrnej výmene krajín, ktoré spolu susedia, no v mnohých aspektoch sa nepoznajú.

Výzvu na podávanie prihlášok na štipendium na obidva termíny zverejňujeme každý rok zvyčajne koncom októbra.


Články 2021:

Štipendisti Vyšehradského literárneho programu prišli do Bratislavy