Zákazky s nízkou hodnotou

2020

Tlač časopisu Knižná revue na rok 2021:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

 

Tlač časopisu Slniečko na školský rok 2020/2021:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

 

Nákup osobného motorového vozidla:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

 

2019

Tlač časopisu Knižná revue na rok 2020:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

Tlač knižného titulu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

Tlač časopisu Slniečko na školský rok 2019/2020:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií

Tlač časopisu Knižná revue na rok 2019:
Výzva na predloženie ponuky
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií