Ukážka z diela

Čepiec

hladina preniká do hladiny

 

pretekanie

: premiestňovanie dotýkaním:

                                                           (dokonalý pohyb)

úsilie nemať

tvar

 

: dokonalé umiestnenie:

 

nezastaviť

 

 

I.

 

skúšanie

 

bod ktorý je vzdialený ale viditeľný

neviditeľný nahmatateľný

vzdialený

 

namáhavé napodobňovanie

 

hľadanie

(len) pokusom

o dokonalosť môžeme vytvoriť nedokonalosť

nedokonalosť: pohyb

 

skúšanie

 

(dokonalý)

 

: potreba vytvoriť vzor

: potreba vytvoriť pohyb

 

: potreba nedokonalosti:

 

 

II.

 

(vzory)

 

; dokonalý – dokonalejší;

; skoro dokonalý – dokonalý;

 

dva: (od: k) (pohyb)

 

zdanlivo dvojité: zdanlivo jedno

 

: nekonečné približovanie:

 

dokonalý vzor potrebuje dokonalý vzor

 

 

 

: podstatná v celku:

: obsiahnutá v hladine:

: prítomnosť vymedzená dotykom:

: hladina sa dotýka hladiny:

: tvorený mnou: tvorená tebou:

: samostatne nečitateľná:

 

 

 

tušiť sa:

nestretnúť sa:

 

spoločná samota / anonymná blízkosť

 

vzdialenosť bezpečného

vzťahu

 

rozmýšľam či o tom rozmýšľaš

 

delia nás hladiny: nie hranice

 

 

 

mala by som byť / mala by som byť ako

ja / nie iná: ničím nepripomínať

iných ľudí / mala by som mať rada /

mala by som mať veci ktoré mám

rada / mala by som mať rada veci

ktoré mám: nie veci ktoré majú (majú radi)

iní / mal by si byť: iný ako iní ľudia: iný

ako ja: mal by si mať veci ktoré máš

rád: a nemajú ich radi (majú ich) iní

ľudia (ja) / ale mal by si mať rád že

mám veci ktoré mám rada / ja

by som mala mať rada že ty máš

veci ktoré máš rád: iné veci ako

iní ľudia: iné veci ako ja (mám rada)

 

 

opačný k opačnému

 

tesne nad hladinou sa pohybuje tvoj dych

láska vznikla z nerovností povrchu

dotykom spôsobovať pohyb

nahmatávať prázdne

doplniť tam kde chýba

 

 

hľadáme v druhom lepšieho lebo musíme

nie je to ľahká práce ale ide to

možno ani nie sme šťastní

trochu spokojnejší

využili sme príležitosť

 

 

spoločné nesúvisí ani so mnou ani s tebou

robím to vedome

ja oslovujem teba

iný pre iného

ak prijmeš bude

 

 

stojaci vedľa seba zacláňame si telami

do štrbiny preniklo svetlo

unavení hľadáme pravidelnosť

súmerní k sebe

našli sme a nechali sme si

 

 

neviem si spomenúť

naše výmeny v krátkych intervaloch

rytmus melódie ktorá skončila hladiny ticha

iní ľudia v rôznom osvetlení

ani jeden deň

 

 

plynieme a prestávame klásť odpor

obyčajné ničím zvláštne

náhodné

vieme čo príde

sme pripravení tak čakáme

 

 

pohyb ktorý je príjemné sledovať

opačný k opačnému

ak bicykel tak stacionárny

je to rozhodnutie

v časovej slučke

 

 

nedokonalosť nevyužívame na hru

snažíme sa nevnášať do už existujúcich hier nové pojmy

únavným spôsobom zahladzujeme povrch

sme v zásade proti improvizácii

našťastie nedokonalosť má vždy prevahu