Ukážka z diela

Daniela Dubivská: Vinná z mlčania

METAFYZICKÁ

 

Odpusť

že sa mi necnie po nebi

že nechcem spávať v zrúcanine mrakov

a pochovávam ranné vlaky

čo nevezú ani kúsok poézie

že vlasmi ohmatávam vietor

čo nebude nikdy dospelý

 

dokáž

že dôkaz je len stŕpnutý smútok po pravde

kým otvoríme vínu ďalšie hrdlo

a utečieme z krátkonohej slzy

 

 

PREMOSTENÁ

 

Jazero sa obracia na druhý bok

skelet väzní hladinu

a mosty smädnú ako pijani

 

kdesi tu si nebo vyzliekalo mraky

a zima uchodeným prstom

hľadala jarné chvenie

všežravé komíny zas tiahli s dymom

 

mal si nad okom nedonosenú vrásku

a v ústach zvyšky z vetra

obočie čo vyčkávalo na pokyn túlavého oka

 

tvoj tep mi prisadol na ruku

no ja som sa vzdala štebotavému ľadu

 

 

AKO VIETOR

 

Keď vietor zostrelí

posledný list z brezy

zostarnem na krajíčku slzy

a kníhkupec ma na rohu námestia

predá knihe

ktorú predo mnou prelistoval prach

 

lebo ty si ma už rozčítal

vytrhol zo mňa zopár stránok

priskoro nahmatal lož v mojej predsieni

neskoro do noci ma čítal

ako Plathovú

Woolfovú

aj Szymborsku

 

ale z tých divokých písmen

nik z nás

neposkladal život

 

 

MLČÍM S VERLAINOM

 

Dnes mám z očí námestie

môžeme si krátiť slová vínom

krokmi do úst maľovať priestor na smelších

trikrát alebo päťkrát zatajiť v hrdzi zosmutnievanie

 

aj tak si mesto vezme svojho zabudnutého otroka

a strelnice ovdovejú

keď sa papierové ruže zlomia v driekoch na zložité trofeje

odpoveď príde ešte pred hádankou

ako poslík s nejasnými správami o začiatku a konci blúdenia

 

prívetivo zmiznem do iných tém

iných sebazaprení

inak premyslená

než ma vymysleli poveternostní proroci

s predpoveďou o návrate

Básne z knihy Vinná z mlčania (2018)