Ukážka z diela

Erik Groch: L’ACINÉMA

 

L’ACINÉMA

(úryvky)

 

PRÓLÉPSIS PRÍTOMNÝCH NASLEDUJÚCICH

 

Nič nenasvedčuje tomu, že by sa list

definitívne odtrhol od stromu.

 

Súčasné prechodné miznutie výtvarného umenia vo filozofii

udáva bezradnosť; bezradnosť obnoví nevinnosť oka.

 

Všetko ako pronómen všetkého zoslabne; všetko

ako pronómen všetkého, čo je, spravdepodobnie.

 

Overiť proroctvo bude i v budúcnosti neskôr.

 

Pomalosť sa premietaním verifikuje ako opozitum

spomaľovania; čas pritakáva okoloidúcim.

 

Krása nezachráni svet, ho zachránila;

všetky zanikania sú post.

 

Spravodlivosť z nádeje núti predpokladať: najprv

bude posledný človek, až potom posledný strom.

 

 

MAČIATKO

 

Zjavilo sa v noci, je ako živé, samo sa pohybuje.

Odkiaľ prichádza, vyčnievajúce rebro, uši – izraelské típí.

Je, alebo sa len kopíruje, alebo je jedným z možného.

Najskôr sa pohybom tlapiek neustále predchádza.

Toľko milého nemôže pozostávať z ničoty, z chaosu.

Že má svojich anjelov – čiernych alebo bielych – ohlasuje

vznešený, avantgardný pôvab, zvádzajúci hladením.

Tak či tak, to, že čúra, kde má, vyznáva: stvorenie

funguje, svetlo v jeho očiach je niekto uchvátený, vznešená

vedomosť, civejúci prísvit, v ktorom sa blýskam klbkom z vlny.

 

 

JABLKOVÝ ZÁVIN

 

Na počiatku muselo byť nejaké do očí bijúce, idea,

voľajaký kameň na zjedenie, nula, z ktorej vytryskla šťava.

 

No si to ty – vlások strieborný – čo zbieraš grécke slová

z mračien, priesvitnou rukou ich opatrne kladieš do prútia.

 

Možno to svietilo, vzácna odroda hviezd, dokiaľ zem nepovstala

zo zeme, to prvé, čo odtrhlo samo zo seba ako z nádeje.

 

Ešte dnes sa ti zaleskne čepeľ noža, keď objaví biele svetlo

pod šupkou vlhkého plášťa, voňavý záblesk jasu.

 

Rabbi L. tvrdí, že na počiatku nemohla byť nijaká nevedomosť,

iba vedomie hliny, t. j. sloboda kotúľajúceho sa hriechu.

 

Ale ty hovoríš, že tvoje hlinené srdce je u Pána a prázdnymi

rukami zvinieš hlinu do hliny, kým tvoje slová horia ďalej.

 

Napokon to celé posypeš prachom škorice a vanilky,

vesmír je hotový, v ktorom ty – vlások strieborný ­–

 

budeš na konci všetkého možno všetkým, z toho, čo mám.

Čo z noci – najtemnejšej noci – odnesiem si k bielym labutiam.

 

 

VRABEC A HARFA

 

Zatiaľ čo ostatné vtáky spievajú, vrabec vreští.

Prečo len, zvieratko, tieniš svetu?

Niektoré slová sa nesmú ani vysloviť,

ani pomyslieť, ani napísať kriedou.

Zatiaľ čo sa vesmír rozpína a je stále väčší,

vrabcov krik je veľký od počiatku.

Proti takémuto nešťastiu sa dá postaviť

iba mysticky, znútra: počúvať, čo tým chcel

Boh povedať, keď vymyslel harfu,

do ktorej strún sa vrabec nikdy nechytí.

 

 

PÍSANÍM

 

Je také tajomné byť slovom stúpajúcim z dažďov.

Z každého nasledujúceho búrlivého jednania poznávam:

vždy budem odoberať z náklonnosti prijímania.

Nepretržitosť rozhodovaní je rozväzovaním definitív.

To preto mením, škrtám, vyhadzujem, pálim, dávam sa vidieť.

Nič nemôže zabrániť krčahu rozpadnúť sa na vodu.

 

 

MEŠTIACTVO

 

To je tá negatívna smrť, čo má krídla,

čo sa prekrýva s tým, čo sa premiluváva,

nezúčastnené predstieranie, čo z diaľky

simuluje sviežosť rinúcej sa svätenej vody.

V skutočnosti je to nepretržité nepohnutie

z miesta, zadná projekcia je jeho identita.

Čo sa mu nezdá, prešminkuje pigmentom

z edenského ílu, dokiaľ nenarazí na púšť.

Koľko vznešených kulís spotrebuje zanikanie,

než sa rozvinie do najsmädnejšej z vôd.

 

 

IN

 

In je vystreľovať ružu z nádeje; šíriť vôňu.

In je zamlčovať tiché; opatrovať neslýchané.

In je kedykoľvek vidieť; nechať sa svetlom.

In je rozvíjať neočakávané; neuvádzať.

In je byť sám sebe potravou; anjelom.

In je L’acinéma; kríž, strom, pole.

In je objímať prázdne; prichádzať.

 

 

ÚDER JASU

 

Mená dostávajú toľko mien, že ich už nemožno objaviť.

Nebolo povinnosťou otcov rozjasňovať temnotu vecí.

 

Bola len bázeň pred nocou, svietili jemnými menami hviezd,

nech ich vypočujú, keď pozdvihnú ruky, alebo ich zložia k zemi.

 

Rumenec na tvojom líci vraj nie je viac cudnosť, si moja priateľka.

Ako miesto hľadá svoju vec, hľadal som priateľa, už je to nemožné.

 

Videl som muža krájať hovädzie ako umenie, kým sa neviditeľná

Hora Saint-Victoire, toho dediča farieb, s revom nevráti späť k sebe.

 

Čítal som: myšlienky sú mraky, myslíme si, že sme prenikli hlboko

do ich vnútra, pritom je to všetko príliš skoro, alebo príliš neskoro.

 

Lebo mraky myšlienok sa neustále ženú premenlivou rýchlosťou.

Miesta neexistujú, každá vec nosí svoje miesto so sebou (Lyotard).

 

Má pravdu. Ak má jediná vec mnoho mien, stáva sa mračnom,

to, čo bolo jej menom, nie je, tam, kde bola, sa nasáčkoval chaos.

 

Forma je hotová, len čo je zavŕšením svojej svetlosti.

Meno sa dá zjesť, ak je presné, keď je chlieb chlieb, je úderom jasu.

 

 

PO

 

Učil sa, že nemožnosť nádeje je najväčší z hriechov,

súcit únava z krásneho, dobré by malo alebo mohlo žiariť.

 

Nič nevie, iba chodí sem a tam, sem a tam.

 

Niekedy mu chýba v ruke ruka, niekedy náruč rúk,

pípanie ešte čistých úst prehlušované vírivkou s plienkami.

 

Lebo nevedomosť sa nedá zabudnúť.

 

Inokedy mu vyletí ruka a urobí kríž, ako keď nikto pretne nič.

Plášť cez ramená alebo nie, čiapka cez uši alebo nie,

 

nič nevie, iba chodí sem a tam, sem a tam.

 

Nenačúva, nerozpráva, sám akoby bol, len sa díva.

Díva sa a vidí: čo videl, čoho sa dotýkal, nie je,

 

čo nevidel, čo miloval, zostáva.