Ukážka z diela

Karneval v kláštore

Chovanci hmiel, horských osád,
radostné zvesti roznášajú na brány
kláštorov, ktoré treba založiť.
 
Na vlnách člny pútnikov,
popolom neumytí, smútkom omietnutí,
hrešia ikonám.
 
Stretli sme Pavla,
neďaleko Solúnu.
Ako Poliak s hebrejským nosom
odnášal listy na poštu.
 
Podchvíľou zaspal a jeho spánok
sprevádzal rýchly pohyb vlaku,
šepce Jorge Luis Borges.
Dlhá báseň nejestvuje, vie aj E. A. Poe.
 
Skutočne,
čo je,
trvá krátko.
 
V teple domu chlad.
Vôňa železníc, kláštorov a karnevalu
je všade rovnaká.
 
Na svitaní
zem udupaná.
Na ľahké pády
ani pomyslieť.