Ukážka z diela

Malé veľké mesto

II.

 

v uliciach sa menia udalosti

ulice si požičiavajú vždy iné mená

my meníme ulice

a požičiavame si vždy iné byty

 

deň je stále najväčšia istota ale

pravidlo číslo jeden je nepočítať

pomocou týždňov rokov storočí

 

v tomto prispôsobivom meste

je minulosť menej istá ako budúcnosť

 

nie je ľahké žiť na hraniciach

 

 

IV.

 

snažila som sa

pamätať si

 

ale tie mená sa ďalej

menili mizli menili

ich davy ľudí ktoré nepretržite

 

prechádzali stále prechádzajú mestom

 

s dokonalým zmyslom pre prítomnosť

robia dojem stáleho obyvateľstva

 

(schopnosť davu

vytvoriť jedincov

rovnakých vďaka jedinému cieľu

 

odlíšiť sa)

 

nechcem prestať

pamäťou pomenúvať znovu

ale znovu a znovu strácam schopnosť

orientovať sa v dňoch

ktoré prechádzajú mestom

a

všetky vyzerajú ako jeden

 

(podľa štatistík zostávajú návštevníci v tomto meste

priemerne jeden deň)

 

 

V.

 

kam ma chcú doviesť

 

svojou cielenou komunikáciou

spoločnosti a inštitúcie

prostredníctvom ľudí v tomto meste?

 

ľudia v tomto meste

prostredníctvom spoločností a inštitúcií?

 

ja predsa oceňujem

ich pracovitosť tvorivosť dokonca aj štýl a vkus

zmysel pre humor a dobré jedlo

 

svoju prácu si vykonávam svedomito

pravidelne skonzumujem celý príjem

 

oni

stále neprestávajú komunikovať

 

 

VI.

 

keď prechádzam inými mestami

je to ako by som prechádzala týmto mestom

 

ak sa chcem niekam dostať

musím prejsť z jednej ulice do druhej

 

na letiskách som sa naučila pohybovať sa

 

v smere šípok

 

počiatočná nedôvera sa rozplynula

v neexistujúcej alternatíve ulíc

 

bezhraničná

rezignácia

nekonečná

tolerancia

 

 

XII.

 

môj život trvá jeden deň

 

ale tvoj

je poskladaný z rôznych

 

životov v každom jednom dni

v každom jednom z nich

 

prežijem

niekoľko smrtí

 

tých smrtí je veľa

 

príliš veľa na to

aby som nedostávala závraty

z úplne nového usporiadania

sveta

 

hraníc

 

ach

 

 

XVI.

 

komunikácia je nástroj strachu pred neznámym

komunikácia má zabezpečiť informácie a dostať druhú stranu pod kontrolu

komunikácia je strategický boj o stratené súkromie

 

komunikácia nahrádza dôveru

 

 

XVIII.

 

chcela som aby každé naše ďalšie stretnutie bolo

odložené

so zámerom nemať

spoločnú minulosť

 

zostali by sme

porozmiestňovaní udalosťami

 

 

XXX.

 

tu som nechala svoju pamäť

 

toto sú pozostatky

minulého mesta

mesta spred niekoľkých dní

 

je prikryté poschodiami iných miest

 

pamäť odkázaná na náhodu

 

môže sa odhaliť len

pri stavbe budúceho mesta

 

jeho tvorcovia sa pochovávajú

do ďalšieho podzemného podlažia

 

pamäť odkázaná na pamäť iných

 

 

XXIV.

 

hranice tohto mesta

sa menia aj

bez väčších či menších

konfliktov

 

často si to uvedomíme                 

až keď ich prekročíme

 

alebo

 

vôbec