Ukážka z diela

Malý slovník slovensko-závadský

H

haluz – holuz, o holuzi, z holuzom

háčik – hačok

hádať sa – hadaty se

hádam -  ozdaj

hádzať – šmarjaty, rucaty

halier - heler

hanba – haňba, haňbji                        Žeby zme v haňbji nezostaly.

handra – randa, o ranďi, s random

hasiť - hasity

Helena – Iľa, o Iľi, z Iľom

hlad – holod, o holoďi

hladný– lačny     Jedny buly lačny a druhy o holoďi – šitko jedno.

hlas – holos, o holosi

hlava – holova, na holovji, z holovom

hlavný – hlavny

hlina – hlyna, o hlyňi, z hlynom

hlboko - hlyboko

hľadať – hľadaty     Môžeš ho hľadať, kde chceš. Možeš ty ho hľadaty de sceš.

hluchý – hluhy

Tváril som sa ako hluchý, ale všetko som počul. Hluhoho jem len robyl, ale šitko jem čul.

hlúpnutie – glupnuťa

Chodil po izbe hore - dole do omrzenie/ zhlúpnutia. Hodyl po hyži hory dolu do zglupjiňa.

hlúpy – glupy, glupoho, glupomu, glupoho, o glupym, z glupym

hmla – molha

hmlisto – molhavo

hnať – hnaty, ženem, ženeš, žene, ženeme, ženete, ženu

hneď – takoj, hneť

hnev – hniv, o hnivji

hnevať sa – hňivaty se

hniezdo – hňizdo, o hňizďi

hniť – hnity

hnoj – hňuj, hnoju, s hnojom     Vyšmar na hňuj, tam bude na užitok.

hnojiť - hnojity

hodina – hodyna, o hodyňi, s hodynom

hodiny – hodyny

hodiť – šmarity, rutyty

hodváb – hadbab, s hadbabom

hojdať sa -  hombaty se

holič – holič

holiť – holyty, holym, holyš, holy, holyme, holyte, hoľa     S holyňom ešče počekaj.

holý – holy

hore – hori

horieť - hority

horúci, horúco – horači, horačo

hotový – hotovy

hovoriť – hvarity ony hvara

hrabať sa (niekde) – grabaty se   Celý život sa niekde hrabe. - Caly život se desy grabe.

hrable – hrabľi, o hrabľach

hrana – kant, na kanťi, s kantom, hrana