Ukážka z diela

Marián Šidlík: Len tu žiť

armagedon v srdci

 

je nedeľa –

zasne(že)né ráno...

na plátne neba

vy(ši)nutý Mesiac

uprostred holej krajiny

ho(vo)riaci strom

pri božej muke načúvaš

nemý(m) dotykom...

 

fúkači skla

 

nádherne upotení

s ohnivou fantáziou vyčarúvajú

do priezračnej hmoty

z piesku

bizarné tvary kvetov

                    vtákov

                    mušlí

v každom záchveve

ich napnutých svalov a dychu

šuští... more