Ukážka z diela

Proces proti velezradným fabrikantom, veľkostatkárom a zapredancom

úryvok

Táto kniha hovorí o nepriateľoch pracujúceho ľudu, o boháčoch, chystajúcich tajné sprisahania, ktorých jedinou nádejou bola a je nová krvavá svetová vojna, a o zradcoch, ktorí v žolde imperialistoch chceli urobiť z našej vlasti ešte raz rumovisko. Hovorí k vám všetkým: pracujúcim občanom, ktorí staviate svojou prácou šťastie našich rodín a budúcnosť našich detí. Hovorí k vám, baníci, ktorí rúbate v Handlovej uhlie a v Rudňanoch rudu pre naše fabriky, k vám, podbrezovskí kovorobotníci nášho ťažkého priemyslu, základu industrializácie nášho Slovenska a lepšieho života u nás. Hovorí k masám nášho robotníctva, vedúcej a vládnucej triede nášho štátu.

Hovorí k masám našich roľníkov, ktorí novými lepšími spôsobmi a v jednote spoločným obrábaním pôdy dobývajú pre nás všetkých obživu. Hovorí k všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa usilovne začlenili do budovania nášho nového domova. Hovorí o ľudskej nízkosti a zarytej zákernosti, o závistiu a nenávisti. Zpráva smutná, no nie skľučujúca. Zpráva, ktorá nás všetkých musí povzbudiť k neprestajnému stupňovaniu ostražitosti.

Ľudia, bedlite! To nám odkázal hrdinný bojovník robotníckej triedy Július Fučík, ktorý položil život za našu pravdu, za pravdu chudoby. Vývrheli, o ktorých budete čítať v tejto knižke, ešte budú vystrkovať hlavy z temnôt svojich dier a budú sa pokúšať ulapiť do svojich pazúrov to, čo nevedia a nikdy nebudú vedieť oželieť. Staré, zlaté časy!!! Zlaté pre nich, krvavé a znajné pre lopúotiace sa zástupy vykoriťovaných a hladných. Zločinci, dovolávajúci sa slobody, slobody lúpeženia a sdierania, slobody, ktorá výdatne užívala žandárov, súdy a šibenice proti mozoľnatým rukám, no chránila streľbou do davu biele rúčky pánov fabrikantov a veľkostatkárov – títo zločinci nemôžu zabudnúť na takúto slobodu a nemôžu navyknúť na slobodu v našom poriadku, slobodu uživiť sa statočnou prácou, prácou vlastných rúk a umu. Nevonia im takáto sloboda.