Ukážka z diela

Rok

RIEČNY OSTROV

 

Nad chvením vody chvenie povetria.

Z nízkeho brehu dlhé prútie visí;

listy sú do prúdu i do vetra,

korene jedia spolu z jednej misy.

 

Ostrovný bažant v šate plamennom

už volá z ticha šepotavej skrýše.

Len vietor pohne mŕtvym ramenom

na hladkom piesku vlhkou rukou

píše.

 

Palubný denník leží na brehu,

vlna ho občas stiahne z obehu,

slnko ho vysuší a zas je sypký

 

v poslednom podvečernom záblesku.

Vojenský čln sa váľa na piesku,

hrdza mu v boku paličkuje čipky.

 

 

SPEV

 

Nech vzlietne vták, to operené srdce,

nech padne, nech vzduch telom

rozčerí,

každému blízky, známy po perí,

nech hoci hynie, pieseň cit i srd chce.

 

Za vlahých rán, keď rosa ticho leží

vo svojej vyšepkanej zeleni,

prebúdza sa vták celý zmenený —

v olove usnul, zrazu vstáva v spieži.

 

Vstane a utrie zobák o trávu.

Hoci ním dosiaľ zbieral potravu,

vták náhle cíti, že mu zobák prúdi

 

a opája ho ako alkohol.

Keď vzlietol anjel, vázu prevrhol

na naše hlavy, na hlavy nás, ľudí.

 

 

MOTÝLIA LÁSKA

 

Tie skoky ako po zauchách,

pod ktorými sa zmieta motýľ,

vždy akoby ho ktosi sotil —

ľahučké pominutie ducha

 

nad priepasťou na dohmat kraja,

ozvenný vietor v krídlach víri

jak biele ruky na klavíri,

keď naposledy hrajú dvaja.

 

Ach, dvojzmyselný, číry mihot tiel!

Dážď, ktorým pĺzne obloha,

poslednú slzu zamúť im

 

a vietor zahlaď po nich peľ!

Motýlia láska už je u boha

len neurčitým mávnutím.

 

HLBOKÁ ORBA

 

Sotva sa uložila do mdlých kvetov,

z prvého spánku zem sa zobudí —

akoby kráčal ktosi zobutý

po poli ostrou, zraňujúcou pätou

 

a ťahal niť, čo vedie ku jej klbku:

otvára brázdy ako dráhy žíl

svetu, čo čaká, aby z vlahy žil;

sám je zem, ktorá ukazuje hĺbku.

 

Jak starý tulák, vekmi rozodraný,

dychtivý po poslednom napití,

zem pije z vlastnej otvorenej rany.

 

Muž kráča v kruhu, rokom

uzavretom,

a vždy, keď pluh sa v brázde zachytí,

cíti ten pevný bod a pohne svetom.

 

(Básne zo zbierky Rok načítal autor na CD, ktoré je prílohou jeho knihy rozhovorov s Jánom Štrasserom Byť svoj, vyšla v Literárnom informačnom centre 2013.)