Ukážka z diela

Šamorínske verše

Vrcholce topoľov

neúnavne dočahujú

k platni šamorínskeho neba.

Vôňa schnúceho lístia

a zeleninových vňatí.

Neverím, že nieto hory

ktorá by to nebo

napoly preťala.