Ukážka z diela

Satori v Trenčíne

Sedí tam, dlho myslí na Sáru, ktorú naozaj poznal a nemusel si k nej vymýšľať žiadny naratív. Ktorú naozaj poznal, ale odišla rovnako ako tá, ktorú si z veľkej časti vymyslel. Tak aký je v tom rozdiel? Nie je napokon úplne jedno, či si niekoho vymyslel a niekoho iného naozaj stretával? Ako sa spomienka líši od predstavy? Keby boli spomienka a predstava ženy, boli by sestry. Sára a Klára.