Ukážka z diela

Sme (stále) príbuzní na začiatku

Osamelí bežci vo výbere Jána Štrassera

Padajúci vlas počujem

Obraciam tvár doľava
pomaly
aby som nevyplašil holuby
v polkruhoch očí

Hľadám ťa
najistejším radarovým prístrojom
v druhej lavici za chrbtom
nemôžeš o tom vedieť

Ako po napnutom lane
prechádzam po tvojej tvári
za ticha
padajúci vlas počujem