Ukážka z diela

Sme (stále) príbuzní na začiatku

Osamelí bežci vo výbere Jána Štrassera

Pálenie hračiek

Videl som (tie) staré veci bez času
z nevinnosti

nenapísané texty
premlčané poézie
neskutočné úteky mdlou neprítomnosťou
nezáznamy vlasti úzkosti (&) povýšenosti

Od lesov nijaká vôňa
sláky ohňa splašené vlaky rozbité okná
obdobie z milosti smrť prachom
„Za neporušenú prírodu!"
smiali sme sa úradom

Jesenné ráno zneužívača mŕtvol
(šiel pozrieť či je niečo nové)
Nič
Zástava pohrebného spolku zvitok slávy
prašný prísľub v novinách pod strechou
v kôlni pastelové sklo krčah jabĺk vína
chorý a vyhladovaný poštový holub
bez odkazu

Blúdime v suchom priestore otrávených potrubí
(Princíp neurčitosti objavený na prechádzke) celé dni v monochromatickom svetle
frekvenčné charakteristiky odvahy
kavitácia našej odolnosti
Okuliare
Nespavosť
Až biely páper dlho ticho padá zo stromov 

Hojdací koník už v hojdacom nebi
Inak 
(odvtedy cítim, keď na mňa myslí) 
To viem
(miera túžby je mierou predvídania)

Každý rok nám prikladajú sviecu ku krku
Prvé zhoreli základné vety
hračky slov