Ukážka z diela

Stromy

Stromy

PRELÚDIUM  

Keď vstupuješ do tejto hory,

akoby si vchádzal do chrámu.

Spontánne hľadáš sväteničku

a sa prežehnávaš.

Všetko nechávaš vonku.

Vstupuješ do zelenej svätyne

sám so svojím smädným vnútrom.

Čuješ, ako stromy rastú do výšky.

To je ich gravitácia.

Čo ich to dvíha?

Vyhmatávaš ich pulz a cítiš,

že aj v tebe čosi rezonuje po výške.

Dávaš sa strhnúť. Rastieš s nimi.

Aj to je gravitácia.

Poddávaš sa.

V tomto dialógu

tlieskaš s nimi rukami,

lebo aj stromy majú ruky

a v ich objatí sa cítiš ako v extáze.

Vyzdvihnutý z lomozu mlčíš.

A toto ticho v tebe spieva.

Laudes creaturarum. Všetko velebí Pána.

Akési prepodstatnenie.

Všetko mlčí a v tomto chválospeve

zmĺka aj Caticum fratris solis

a pripája sa k tejto symfónii.

Stromy ako organové píšťaly

stoja v tomto veľkom orchestri

vo velebnom pozore ako na kolenách.

Za organom sedí sám Sebastian Bach

a čaká, keď veľký Dirigent dvihne taktovku.

Stromy, bratia-stromy sestry,

koncert sa začína...

 

STROM  

Korene, kmeň a koruna,

konár, list, kvet, plod, semená...

Prečo sa človek okúňa,

keď naňho čaká premena.

 

Korene z hĺbok žijú z pôd,

z hlbín sa žije do výšok

k prameňom spásonosných vôd,

skadiaľ je k slnku iba skok.

 

Čo by bol strom, čo bez kmeňa

(kosodrevina, azda krík),

čo nesie ťarchu bremena,

zelenú klenbu. Výkričník.

 

Koruna vzdušná kolíska,

v nej plno spievajúcich hniezd,

búrlivých vetrov bojiská,

hromozvod rozjasaných hviezd.

 

Konáre – kostra koruny –

a vetvy, krehké halúzky,

keď sa to všetko rozzuní,

celý svet je až priúzky.

 

A tisíc listov zelených

a na nich tisíc posolstiev

roznáša vietor v jeseni

farebných dažďov tichý spev.

 

Strom – zakvitnutá mladucha,

tajomstvo, nedotknutý kvet,

čo v túžbach čaká na Ducha,

pripravené s ním spoluznieť.

 

Zarodiť chutné ovocie.

Ja som kmeň, vy ste ratolesť,

na ktorej strapec klokoce,

tak ako káže blahozvesť.

 

Tak je tu strom a na ňom plod

a v ňom, v ňom živé semená,

žijúce iba pre život,

záruka nášho vzkriesenia.

 

DO NEBA STROMY NERASTÚ  

Do neba stromy nerastú,

my sme len taká kosodrevina,

ktorá sa k svojmu nešťastiu

po zemi plazí, dcéra Evina,

no hľadá si prsť černastú

a v nej sa ako dieťa prevíňa

a preráža hmlu šerastú

jak do vĺn zahryznutá pevnina.

A žije tvrdo z nerastu.

A predsa jedna, jedna jediná

vyrástla z nás a pre nás tu

jak céder k výškam plodno nevinná.

 

Odvtedy stromy rastú do neba,

opreté ako brečtan o Teba.

 

VŠETKY POĽNÉ STROMY  

(Iz 55, 12)

Všetky poľné stromy

budú tlieskať rukami,

vyklepávať rytmus času

symfónii plnej jasu

s názvom Nedokončená

s prvým taktom „Otče náš...“

 

VIDÍM ĽUDÍ AKO STROMY CHODIŤ  

(Mk 8, 24)

Keď sa raz stromy dajú na pochod

a človek s nimi v nemom úžase,

slnko im od západu na východ

na cestu svieti v noci ku kráse.

 

Všetko sa to zdá ako naruby,

aj človek sám, že vnára korene

do slepých hĺbok slepej záhuby,

keď nad ním prebleskuje zorenie.

 

Už vidím stromy ako ľudí chodiť.

Človeče, čas je. Za stromami odíď.

 

BOŽIE ZÁVETY  

(Mt 11, 25)

Každý strom tisíc listov má,

každý list božie veľdielo,

v každom je plno tajomstiev,

keby ich srdce vedelo...

 

Keby ich čítať vedelo,

takí sme analfabeti,

tajomstvá skryté premúdrym

a dieťa ich vie spamäti.

 

Veď sú to božie závety.

 

STROMY BEZ OVOCIA  

(Júd 12)

Na jeseň stromy bez ovocia

a dvakrát mŕtve, vykorenené,

bez vody mračná, čo sa točia

v prázdnote víru k prázdnej premene.

 

Planý strom pôdu vyčerpáva

a vzácnu vodu z pôdy vypíja,

plodí len reči prázdna hlava,

môj obraz, poznáš sa v ňom ty i ja.

 

 

NOVÝ STROM  

Sto rokov som tu rástol ako z vody

na božiu slávu ľuďom na radosť,

láskaný slnkom žil a pil som z pôdy,

bol som tu doma, teraz mŕtvy hosť.

 

Kedysi strom, dnes už len jeho zvyšky,

najstarší letokruh môj pôdorys,

práchnivý veniec, ktorý padol z výšky,

šťastie, že nad ním stojí ešte kríž.

 

Môj pustý hrob sa zmenil na kolísku,

brat vietor doňho zavial novú jar,

semienko-nádej slnku na dych blízku,

čo vyčarí z nej svieži novotvar.

 

Zo smrti život v strede letokruhu,

nový strom verný svojim koreňom,

čo prepásal si nádej ako dúhu

a žije v tomto raji stratenom.

 

Nový strom ako veľkonočné ráno,

čo zrodilo sa k svojmu vzkrieseniu

a vyrieklo mu veľkodušné áno

a uznalo si veľkosť vznešenú.

 

Mors et vita duello

conflixere mirando,

dux vitae mortuus

regnat vivus.

 

Smrť a život v dueli

zrazili sa v tuneli.

Mŕtvy Kráľ z mŕtvych vstal.

Kráľovstvo života.

 

VAE SOLI  

Stromy si žijú v spoločenstve

zladené božským orchestrom,

tak ako ľudia v človečenstve

do výšky rastú za svetlom.

 

No sú aj stromy samotári,

zmietané často víchrami,

tak ako obeť na oltári

v obeti život vyhrá mi.

 

Ach, stromy, stromy solitéry,

dakedy je to výhoda,

žiješ si sám a žiješ v mieri.

Čo keď ťa z neho vyhodia?

 

Dvaja sú na tom lepšie ako človek sám,

... keď padnú, jeden zdvihne druhého.

Vae soli! Beda však samému, keď padne!

Nemá nikoho, kto by ho zdvihol.

(Kaz 4, 9.10)

 

AKO V ROZPRÁVKE  

Stromy v hore rozprávajú,

že tak blízko majú k raju,

veď tam majú korene.

Strom má korene aj vzdušné,

vetvy, svoje krídla rušné

do výšok vždy vnorené.

 

Listy píšu milé listy

výškam, diaľkam na lúč čistý

teplý pozdrav s pozvánkou.

Sú to slová vyberané,

zvučné ako zore ranné

na pesničky škovránkov.

 

Šuška tíško šuške šušká:

vieš, že svätojánska muška

je tiež božie stvorenie?

Svieti si a k tuji z tuje

veselo si poletuje,

človek nad tým onemie.

 

Ihlice si vyšívajú

svoje mená plné taju

do rozprávok zelených.

Šuška v rozprávke je zvonec,

každá báseň má svoj koniec.

Je v nej všeliek zeleň tích.

 

STROM RASTIE DO HĹBKY  

Strom rastie do hĺbky,

v hĺbke sa zahniezdi

a potom začína

pozerať na hviezdy.

 

Každý je hlboko

evanjeliový,

má svoje korene

a z nich sa vysloví

 

do vzdušnej koruny,

do výšky z pokory,

do slávy jagavej

– ako Pán hovorí:

 

Kto sa ponižuje,

bude povýšený.

 

Z LITÁNIÍ O STROMOCH  

Všetky stromy v stromoradí

v symfónii života,

žiť a rásť a mať sa rady

na oslavu Života.

 

Zajasajú všetky stromy lesa

pred tvárou Pána, že prichádza,

ladia si struny, každý plesá

na slávu slávneho víťaza.

 

Pekne podľa abecedy:

brest, buk, cer, dub, hloh,

ako deti jednej triedy

vysadil vás Boh,

hrab, klen, smrek i tis.

Z čoho je tvoj kríž?

 

Stromy, moji bratia, sestry,

božej lásky výtvor pestrý,

tak sa mi tu pekne prestri.

 

(...)

 

Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:

ovocné stromy a všetky cédre...

(Ž 148, 7.9)

 

Všetky stromy, chváľte Pána

vo dne, v noci, večer, zrána.

Amen.