Ukážka z diela

Súmračná reč

Súmračná reč

 (úryvky)

25:

návrat v prestrojení za

súmračnú reč

                    s nepríjemným pocitom vyčerpanosti

                                                                 petra macsovszkého

nevyhnutné

               toto nie je skúsenosť bežného človeka

v prestrojení za petra macsovszkého

                              stojaceho na prahu nového milénia

25. a:

rečnenie na súmraku

                          mne uveriť nie je ľahké nevyhnutné

peter macsovszky ako metafora

toto je veľké dobrodružstvo ducha

                              s kým iným by som sa mohol asi tak

v prestrojení za súmrak

                                                  zopakujem ho 2 a 2dsaťkrát

petra macsovszkého

                                        podeliť o svoju osobnú empíriu

kto si stavia pamätník

                                                                                ak nie so sebou

stavia ho zbytočne

 

25. b:

kto vytvára prízraky

                         ak by bol v miestnosti ešte niekto

raz ich určite využije

nevyhnutné axiómy

          nikto sa nikdy nedozvedel aké bolo jeho

                                                                 skutočné poslanie

na súmraku

 

25. c:

ale peter macsovszky sníva medzitým

                                                                 na svojom súmraku

o tom že jedného dňa nechá všetko tak

                                   z pohľadu petra macsovszkého sa

a zabudne na literárne debaty

                                                                      príbeh práve začal

na toto chimérické konfúzne písanie

 

25. d:

pokúsi sa definovať svoje oporné body

                                                            bol majster prevlekov

svoje a nikoho iného

                                                            kým nestrácal hlavu

stará duša návratov bezpočet

                                         bol jednoducho nenahraditeľný

návraty z petra macsovszkého do

                                                                      petra macsovszkého

(echo: petra macsovszkého)

body a vzťahy navzdory

                čitateľom sú bližšie obrázky ako texty

početným deštrukciám dekonštrukciám redukciám

 

25. e:

niečo tým svojím polovičatým štýlom

                                                                      petra macsovszkého

a týždeň čo týždeň sa tešiť že sa niekde

                              zdanlivo voľná obrazová a textová

                                                                                     štruktúra

objaví meno petra macsovszkého

                                                  nikto nevedel že je to on

nikto nevedel definovať rozdiel

medzi petrom macsovszkým a petrom macsovszkým

 

25. f:

ale nápad použiť petra macsovszkého

                         stratil sa vo virvare každodennosti

ako metaforu

                         nikto nikdy sa nedozvedel za koho

                                                                                sa maskoval

- - a či sa vôbec maskoval

- - a či v sebe maskoval petra macsovszkého

                                                                      alebo niekoho iného

tiež odkiaľsi prevzal

                                        nikto z nás ho ani len nevidel

 

25. g:

                                                                           peter macsovszky

viazaný sľubom mlčanlivosti

petra macsovszkého

 

25. h:

autoportrét autoportrétu

                                                                      petra macsovszkého

metafora autoportrétu

inštalácia metafory petra macsovszkého

dezinterpretácia inštalácie

                                                                      petra macsovszkého

 

25. ch:

fluxus peter macsovszky

ešte sa nenarodil

                                             viazaný sľubom mlčanlivosti

dvadsiata prvá inštalácia mena

                                                                      petra macsovszkého

                                        pretože trikrát sedem operácií

zamlčanie

a peter macsovszky dvadsiatydruhýkrát