Ukážka z diela

Tanec večerných vločiek

Hľadanie

 

Hľadal som liek na smutné pocity

no najlepším si bola v noci ty

 

Chcel som sa dotknúť večnosti

aspoň končekom prsta

no potme som nahmatal iba tvoje ústa

 

Skúšal som navždy zastaviť

každé tajomné ráno

no obraz v zrkadle zostarol s Dorianom

 

A tak som robil výber básní zo storočia

no najkrajšiu z nich som zbadal v tvojich

očiach

 

Chcel som ňou ďakovať

za zázrak tohto sveta

no žiadne verše z nej som si nepamätal

 

A možno tú báseň objavím niekde znova

na mieste

kde sa už nezmestili slová

 

 

Plán náhod

 

Žijeme v úlomkoch časového plánu

zoradených zvláštnou chybou podsystému

keď sa všetky veci podľa plánu stanú

len v nich ktosi zmení miesto čas a tému

 

a tak sa nám bozky na starnúcich perách

zmenia na hľadanie v koži Ahasvera

z cestičky čo hľadá kvapka dolu tvárou

je iba blúdenie v loďke pre rybárov

z uplakanej básne

čo čas neodvanie

je iba hluchota na jej počúvanie

z tajnej smelej túžby

čo sa nepriznáva

je len vôňa vetra v odkvitnutých trávach

 

a z objatia láska

čo sa volá bolesť

keď jej ostré zvyšky nevládzeme dojesť

a ona len s tvárou takmer žensky krutou

čaká na nás znova niekde za zákrutou

vždy na správnom mieste

vždy v tej správnej chvíli

chirurgicky presná

aj keď sa v nás mýli

a kto by si všimol

že má úsmev tenký

keď na krásnych prstoch

ukazuje lienky

náhodou sa pridá

a už zostane

s osou miesto lienky

skrytou do dlane

 

Žijeme v úlomkoch

časového plánu

pozliepaných z náhod

za zdedené viny

ktoré sa nám všetkým

bohvie prečo stanú

hoci ich mal možno

prežiť niekto iný

 

 

Zázrak plný vecí

 

Každé ráno nosí poštár veľký balík

nechce ani podpis či sme si už vzali

mačku v ďalšom vreci – zázrak plný vecí

čo hreje a páli...

                        v radosti a žiali...

 

A keď príde láska ktorá príliš bolí

a jej srdce bije proti našej vôli

vrátime jej zvyšky do nebeskej výšky

v malých kvapkách soli...

                        že sme tu tiež boli...

 

 

Smutný dážď

 

Ešte raz mať v ústach

jazyk od malín

 

tajne srdcom rátať

hnedé podvaly

 

starecky pokorne

a možno len skromne

 

vo vlakoch pradávno

prehučaných vo mne

 

v topánkach s kúskami

starej letnej hliny

 

na tvári rozsudok

asi trocha vinný

 

za ruku čo mávne

na staniciach v dávne

každej zvlášť

 

kým vietor nezistí

pre ktorú na lístí

hrajú dážď

 

 

V starnúcom meste

 

Chlad ticho vlieza do topánok

na čiernych mrežiach sa už leskne kov

a stromy ledva premáhajú spánok

uväznené do záhrad bez kvetov

 

A možno aj ony majú pamäť vôní

keď si tam stoja ako sochy z dreva

a bránu pri ktorej nik nezazvoní

a možno aj im sa už rýchlo zosmutnieva

 

v starnúcom meste plnom spomienok

keď mnohé vybledli a takmer splynuli

a horí na nich iba malý plamienok

aké horia na pamiatku zosnulých

 

No niektoré sa vôbec nikdy nezmenia

pečené gaštany

zvonenie zvončeka

a vôňa pálenia

keď hmlistý večer pomaličky padá na dvory

a iba vy viete kto vám v spomienkach otvorí

 

 

... V desaťtisícoch vecí ktoré sa neustále tvoria

                   pozorujem jav prinavracania sa...

                                                            Lao c‘

 

Tanec večerných vločiek

 

Tie stopy chlapca čo ho iba vedú

prekryjú stopy detí po škole

a po nich skoky bežca ponad výmole

a na nich kratšie

na starosť a biedu

 

A vietor znova všetko uprace

a do tmy znova bežia mesiace

prázdnymi chodníkmi

čo sa už nikdy neotočia

aby nemuseli rátať desaťročia

 

A iba tenký večný potôčik

sa tu sám do seba otočí

a sám v sebe v prítmí priteká

nech je z pramienka života veľrieka

čo sama v sebe beží

a sama v sebe počká

kým na ňu nesadne aj posledná vločka

a všetky krásne hluchonemé noty

tancujú bez hudby cestou do jednoty

od prvej bodky po poslednú čiarku

v hustnúcom prítmí osamelého parku