Ukážka z diela

Tehilim

Človek

Najviac sa podobá na vesmír.

 

Ako na plátne Joana Miróa,

kde osamelé znaky gravitujú

mužské k ženským

na kyvadle váhy

medzi hviezdami a kolieskami

z hodinových strojčekov.

 

Vidím mu na očiach,

že kľačí nahý

v tichu zrkadiel.

(Jedno oko plače,

druhé mu ako balón letí

nad Redonovou vyplienenou krajinou.)

 

Kladiem mu

tú starú,

otrepanú otázku.

V tom sa v ňom

pohnú Giacomettiho chodci.

Nehybne sa vlečú

súmrakom do tmy.

 

Skrvavení a ocmúľaní

ako Baconovi milenci,

rozštvrtení mrežou oceľovej spálne.

V Chiricovej noci

prepichnutej mesiacom

vznášajú sa ich vybielené kosti

ako olúpané banány.

 

Chveje sa

ako krídlo Chagallovho anjela.

Myslí na Boha – prebodnuté dlane,

                        prebodnutý bok

                        a oči v Slnku

                        vysoko...

Tvár má vážnu

                        a Slnko v očiach

                        hlboko...

 

Perie

... a Byť Tu

je možno iba dotýkanie...

Ak Byť je Tu

a Tu je Tajomstvo

zahaľujúce moju totožnosť.

 

Ako

v cudzej zemi,

keď čítaš báseň

v cudzom jazyku.

Pár známych slov vystúpi

z riadku.

            Príliš málo,

a predsa dosť,

aby prebudili zvedavosť...

 

Tajomstvo však zostane nedotknuté,

skryté vo mne,

v perí neviditeľnej volavky

letí nado mnou.

 

Ústa

Pre niektorých

je záver vyústením.

Ruženec slov sa stretne

v kríži.

Tu každé zrnko

nadobudne presný zmysel.

            Iní hovoria,

že báseň sa má skončiť mimovoľne

ako rozhovor,

mimochodom ako život sviečky.

 

            A čo ak sa báseň nekončí?

Dnešné poznanie vzlieta

z kukly včerajšieho omylu.

Nové krídla do novej jari,

nová jar k novej jeseni:

Nová nádej, nový klam.

Nový vrchol, nové otázky...

A keď napokon

Mesto zanecháme chátraniu,

aby duše naplnili Nebo,

koniec sa vráti

k svojmu začiatku

a slová sa vrátia

k ústam,

ktorými sme boli

meno po mene vyslovení

v tichom súvetí času.

 

Skameneliny

1

Cesta stretla súmrak.

Koleso uviazlo

v hrudnom koši koňa...

 

2

Kým znie rachot po podvaloch,

cestujúci

zostávajú odcudzení.

Dlhé slzy dažďa na oknách

olupujú z diaľky

prúžky sivej hmly.

Pred prázdnymi očami odkrývajú

lesklé trhliny.

Za nimi plynie iný nedostupný svet...

 

3

... a keď slnko vykrváca,

na oltárny kameň noci odložia

bledú dýku luny...

 

4

Chlap v montérkach

tlačí káru s mŕtvym

                         lístím.

Z kaluží vymetá

utopené, žlté vtáky.

Napadali sem z vrcholcov stromu...

 

5

... prameň vyschol,

priehlbina v piesku je prázdna,

mŕtvym ťavám z jazyka

vyrastajú kaktusy...

 

6

Tak tu stojí,

tvár na mrežiach:

starec bez veku uprostred plynúceho storočia...

 

7

Fragmenty neba odkvitajú

na stene kaplnky,

ktorá už polstoročie slúži

ako sklad krmovín pre dobytok...

 

8

Stavitelia našich miest

                              nevisia

v hosťovskej izbe

medzi obrazmi.

Vo svojich kamenejúcich kostiach

                              mŕtvi

kráčajú pivnicami pod podlahou.

A my ani živí, ani mŕtvi

na čele sprievodu

                              snažíme sa zdôvodniť

to zvláštne poradie:

Svetlo odrazené na obline bubliny...

 

9

Tak tu leží,

príliv mu vteká do nozdier,

ruky rozkrížené proti nebu...

                              Anjeli, pobozkajte ho

– bezkrídle telo,

rozpálené večnosťou...

 

10

Zostanú ústa nakoniec bezbranné

               a prázdne?

Na rozosmiatych zuboch

len popol z mŕtvych holubíc?

A gesto míma neukončené...

 

In Pace 2

1

Smrť je súmrak.

Krv ako zostarnuté slnko

hasne v rozvalinách tela:

          „Gratulujem, Pane, hľa,

vaša posledná recepcia.“

Už sa ukláňajú,

už snímajú z každej strany

konečný imidž

– gesto figuríny.

Už škriekajú – vrany,

zmes plaču a špiny.

 

2

Smrť je noc na polceste:

Kroky, chromé v starej vine,

šuštia stále

na tom istom mieste,

v temnom lese, na cestičke,

po ktorej si nikdy nekráčal.

Hladnými ústami čoraz bližšie smädnej hline.

 

3

Smrť je noc na polceste k ránu,

pieseň v spiacom vtákovi:

Blahoslavení, ktorí umierajú

odteraz v Pánovi...

Pomaly sa premieňajú, opúšťajú

nebeskí a zemskí napoly,

akoby nikdy neodišli,

akoby tu nikdy neboli.

 

Anjel

Dávno predtým, ako sa narodil,

už to bolo tu:

Už znelo to tikanie.

V prsti, v tráve, v omietke,

pri láskaní, pri smiechu,

v hline cintorína, za žulovým náhrobkom.

 

Ešte tu nebol

a už tu bolo to more.

Už unášalo vraky úst

od slov k mlčaniu.

Ešte nebol

a už tu boli:

So svojimi kravatami, s úsmevom

zakriveným podľa posledných

prieskumov verejnej mienky.

S vládnymi kabinetmi, diplomaciou,

bez tváre, bez minulosti, bez zábran.

 

Dávno predtým, ako sa narodil,

stál nad morom anjel.

 

To veľké, nezmyselné mesto už vtedy

                              pomedzi anjelove prsty

                              padalo do mora.

Muži sa ženili, ženy sa vydávali,

ľud sa hral v meste,

ktoré už vtedy nebolo.

A on hneď v prvý deň bol

zasiahnutý svetlom

z tváre anjela.

 

Tú jazvu dodnes nosí medzi nami.

 

Baránok

1

„Falošné bankovky rozoznáš

proti svetlu.“

Kráčajú tak, ako hovoria,

proti tme

sídliska. Tváre osvetlené

cigaretou. „Nie vždy

je dosť svetla,“ namieta.

                        Medzi šlukom a nádychom

v bezdychom bode

na špirále dymu.

 

Hľa, biely kôň a ten, kto na ňom sedí, má luk natiahnutý

 

Udeľ im krst rozľahlosti:

                               Nie sú ani ponorení,

ani vynorení v baptistériu vetra.

Na špirále dymu niet spočinutia

                               ani odpútania.

 

„Nie vždy rozoznáš,“

opakuje

proti tme. Hasne

ako cigareta

medzi vdýchnutím a dymom.

 

Hľa, kôň a luk napätý

 

V rozpadajúcom sa priestore niet vrcholu

ani priepasti, niet rozmernosti

tam, kde sa os sveta otáča.

 

Ten, ktorý sedí na tróne,

                               má tvár

ponorenú v dúhe. Starci, Lev, Teľa, Človek,

Orol a sedem bielych plameňov.

A medzi trónom a dúhou na skobách

                               Skrvavený Baránok:

                               Jeho sedem rohov,

                               Jeho sedem očí – Slovo medzi nami.

Slovo obnažené, bezmocné, Slovo vtelené...

 

Impulz, emanácia, zjavenie...

 

Počiatok i koniec

obsiahnutý v jedinom.

V prvotnom Slove obsiahnutý koniec

a v konci sa vracajúci počiatok

            Slova.

 

Hľa, jazdec a dúha, v ktorej mizne

 

2

Myslíš na To,

alebo v tichu pred Tým

iba povstáva Slovo

nevyslovené a nevysloviteľné?

 

Ja a Ty

alebo Ktokoľvek

tu, kdekoľvek, vždy,

spojení aj odlúčení:

V rodiacej žene, v jej dieťati.

V rybárovi z dokov, v jeho matke,

v zmenárnikovi, v remenárovi, v stevardke,

v úžerníkovi, vo vlamačovi,

vo víťazovi kampane – spriaznení

aj odcudzení.

Z hniloby aj plodových štiav

reč povstáva v nás proti Slovu,

Antikrist proti Kristovi

a triešti sa v pomätenosti jazyka.

Slovo umlčané v slovách.

Prach v ústach, mŕtvy peľ na pohlaví skrčenca.

Dialekty kočovníkov, mantry tibetských vznášavcov,

orákulá šamanov, slang žeriavnikov zo železiarní.

Slovo usmrtené slovami,

váčok s jedom pod jazykom hovoriaceho.

 

A človek vkladá ústa do vetra.

 

Niet spočinutia, niet vrcholu, niet rozmernosti,

niet spojenia ani rozdelenia...

 

Pelikány tiahnu od rieky Styrmon k rieke Ister,

znak migrácie – trhlina večnosti

na oboch stranách neba:

                                    trýzeň nahej vety

zrodenej v obcovaní vánku s dychom.

 

Vibrácia, zvuk, ticho...

 

Konáš To,

alebo sa v tichu pred Tým

iba uskutočňuje Slovo

nevyjadrené a nevyjadriteľné?

 

Hľa, vraný kôň a ten, kto na ňom sedí, má váhu v ruke

 

Vánok sa dvíha, silnie...

V ňom človek vztyčujúci menhir.

Štiepač pazúrika.

Rytec z Rotundy býkov.

Zberač posvätného imela.

Človek na ťavách, na somároch,

človek pod plachtami.

Na prove lode s drevom z Dilmunu,

s cédrovým drevom na stavbu chrámu.

Človek na obchodnej ceste.

Človek na loveckom chodníku.

Človek zapisujúci dohody kráľov

na veľké dosky kudururu.

Človek – cudzinec pochováva svoj výdych

            do súmraku.

 

Vánok sa dvíha, silnie, tratí sa...

 

Od konca sveta tiahnu žeriavy,

nad stepou a barinami, nad púšťou a morom,

migračné cesty vtákov vedú údoliami riek.

 

                        Trón, Dúha, Baránok

a Starec hovorí: To sú tí,

ktorí prišli z veľkého súženia.

Na tele im kvitnú železné skoby,

v ústach im mokvá Baránkova krv.

            Trýzeň nemej vety

splodenej v obcovaní počiatku s koncom

slovami hľadá Slovo.

 

Hľa, jazdec a váha v jeho ruke

 

„Falošné bankovky nerozoznáš

proti svetlu sídliska.“

Niet vrcholu ani priepasti

medzi výdychom a tichom,

len počiatok i koniec obsiahnutý v Jedinom.

 

Divé kačky tiahnu nocou.

Ich let sa spletá s cestami hviezd

transmutácie človeka s vtákom.

 

„Nie vždy je dosť svetla!“

 

Hľa, jazdec a krv, v ktorej tonie

 

3

„Aj falošné bankovky

podliehajú inflácii.“

Smeje sa,

akoby všetko bol len žart.

Medzi výdychom a ničím

Slovo medzi nami: Jeho sedem rohov,

                        Jeho sedem očí

a krv

na skobách.

 

Hľa, plavý kôň a pod kapucňou jazdca biele čelo smrti

 

Vo svojom počiatku i konci,

vždy na špirále Slova,

daruj im jazyk pripútaný i uvoľnený:

V zárodočnom Slove skryté zavŕšenie.

V zavŕšení skrytý zárodok Slova.

 

Hľa, plavý kôň a čelo smrti pod kapucňou

 

Pokusné vtáky vlietajú na mrežu

pokusnej klietky

bez náznaku

určitého smeru.

Udeľ im hostiu sviatostnej smrti,

skrvavené Slovo v tme,

kde rozdelenie oplodňuje semeno spojenia.

Na vrchole, v rozpadajúcom sa tele

            Baránka...

 

Hľa, jazdec, ktorý zaniká v jeho trýzni...

 

Si, alebo

v tichu pred Tebou

len mlčí Slovo

nevyjadrené a nevyjadriteľné?

 

A z Baránkovho trónu čistá voda vyteká.

 

* * *

 

Od východu až po západ slnka

Načúval som Tvojmu hlasu

                         Aj v tento deň znova

Z ničoho vznikali predo mnou dejiny

 

Od východu až po západ slnka

Hovoril ku mne Tvoj hlas

                         V noci rozkvitnutej hviezdami

Zjavil si mi diaľku v ktorej prebývaš

 

Rozprestierala sa hlboko do môjho srdca

 

* * *

 

Je Tvoj hlas ozvenou

                        Môjho volania

Alebo moje volanie

Ozvenou tvojho hlasu?

 

Tie isté stopy vedú aj tam

                        Aj naspäť

Prameň aj smäd

Šelestí aj stoná

                        V jedinom plynutí

Bezbrehého toku

 

A ten kto hľadá hľadá

lebo je hľadaný

                        Blúdiaci

Je nájdený poznaním

svojho blúdenia

                        Blúdiaci

Je Nájdený

Skôr ako zdvihol ruku

Aby dal prvé znamenie

Tušenému Slnku

 

* * *

 

Osedlaj ma pravdou

Pod postrojom lásky

Chveje sa moje roztúžené bytie

 

Po cestách zeme Ťa ponesiem

 

Nad penou morí zdvihnem kopytá

Moja hriva – Tvojou zástavou

Nad každým vrcholom

 

Po chodníku bolesti

K vznešeným mohylám

K dolmenom z prastarých balvanov

Až k úsvitu času

Ťa ponesiem

 

Len ma osedlaj

Do zubov vlož

Zubadlo a uzdu

Zubadlo a uzdu

 

A k všetkým priepastiam zeme

Ponesiem tvoje volanie

 

* * *

 

Ty Večný

Buď oslávený mojou piesňou

Tak ako je diaľka plná

Radostného kriku

Toho ktorý sa vracia domov

 

* * *

 

Kričal som

Mlátil som Ťa

 

Bozkal si ma

Rany po tých bozkoch

Mám dodnes otvorené

 

* * *

 

Vysoko na dne

                    Hore

V hlbinách kde Ja

                    (nie som)

Vyslovuje: Ty

                    (si)

Všetko Všade

 

Vysoko Hore

Moja voda plynie

V Hlbinách na Dne

Ústami Tvojho najstaršieho prameňa

 

* * *

 

Je tu toľko modra

Taká výška a vtáci

               Pane

No dolu na dne

Narieka more

 

Vnoril si do vĺn mora

Ostré prsty vetra

               Z vnútra vody

               Rozdrapenej

               Ako rúcho rabína

               Odpútal si

               Iba okrídlenú penu

Priepastnú hĺbku si zdvihol hore

 

Tu je toľko modra

A taká výška Pane

Že vtáci majú krídla

Z morskej peny

A perie z osamelých sĺz

Rozprášených v slnku

 

* * *

 

Posteľ je čln plávajúci časom

Kolíska manželské lôžko rakva

                                    Ležať vystretý na bielom

                                    Starnúce údy vzpínať

                                    K poslednej nehybnosti

V prázdnom nebi bijú polnoc

Vrhajú sem vence vyhasnutých súhvezdí

 

Posteľ je čln pripravený na cestu

                                    Ležať vystretý na kríži

                                    Na trámoch vlastných kostí

Vzdialeným volaním prúdu prebudený

 

Môj Sladký Prievozník

Kedy mi už z čela zotrieš

Prach zabudnutej prázdnej zeme

Kotvu vymaníš z kameňov a vykĺzneme

 

Pred nami bude všetko

Za nami nič

Len prelomené riečne prstene

 

Reťaze otroctva roztrhané