Ukážka z diela

Vernosť

Vernosť

               „... bol som taký verný,

               až som sa stal svedkom.“

                              Vladimír Holan

 

Len vernosť. A nič viac?

Akože? A nič menej!

 

Nie výcval pútnika do zeme zasľúbenej.

Nie slovo, krúžiace jak orol vo výši.

 

Len vernosť

človeka na svedka povýši.

 

Človeka na svedka a svedka na básnika.

Toho, čo počuje, čím orloj času tiká.

Orloj času i orloj večnosti.

 

Len vernosť údelu.

Aj more premostí.

 

 

Rámcová kompozícia

 

Obraz si rám sám nevyberá.

Ten rám mu určí osud.

Boha ti dala tvoja viera.

A Boh dal tráve rosu.

 

Tak blízko býva do večera,

jak ďaleko je od rána.

 

Boh tvojmu breve určil rám.

Ten rám si prijal.

 

Veď ty sám

dal si mu meno Zuzana.

 

 

Úrodný dážď

 

A akokoľvek

sme tu už viacej boli,

než ešte budeme –

Ty, Bože, nezľavíš.

 

Môj kríž má meno Zuzana a bolí,

ako vie ľudí bolieť iba kríž.

 

Storočný dážď

sa ponad polia prehnal.

Suší si myška zamatový plášť.

 

Môj dážď má meno Zuzana a žehná,

tak mi žehná,

ako vie tráve žehnať iba dážď.

 

 

O chvení

 

               „Posledný list sa trasie na platane,

               lebo on dobre vie,

               že čo je bez chvenia, nie je pevné.“

                                             Vladimír Holan

 

Chvenie chce trochu priestoru.

Staroba ho už nemá.

 

Nemá kam uhnúť náporu.

Do oblohy čnie nemá.

 

Stojí a háda, kedy vylomí

vietor jej krehký sťažeň.

 

No nedesia ju Božie polomy.

Len ľudská je jej bázeň.

 

 

Časoslov

 

Už je to iba tak –

z osudu do údelu.

Poskromná hostina

nad unavenou kosťou.

 

Čas vie už o tebe.

A dvorí tvojmu telu.

Vyznamenáva ho

diskrétnou pozornosťou.

 

Už je to iba tak –

ani deň bez bolesti.

Aby ti nechýbal

jej návykový lieh.

 

Už je to iba tlak

neústupčivých klieští.

 

Odkiaľ to na nás napadá

takýto ťažký sneh?

 

 

Byť prostý...

 

               „Byť nie je ľahké.“

                    Vladimír Holan

 

Vezmite, aký je.

Nechcete – neberte.

On sa vám nevnúti.

 

Nedá ju oferte,

kto báseň dlho žil,

jej zvuky i jej vône.

 

Vie, že čo nosieval

v lebke i v náručí,

pravdou snáď nebolo,

len jeho túžbou po nej.

 

A že niet nikoho,

kto pravdu zaručí,

vďačný je za sýtosť

i za hlad.

 

Vlažný k chvále.

Dali mu – vzal si to.

Nedali – išiel ďalej.

 

Slová sú nohy poslove,

umyté v Božej rose.

 

Ak slovo túži po slove,

tak báseň po etose.

 

Sám odíde raz každý vlak.

Je hlúpe páliť mosty.

 

Byť nie je ľahké…

 

V básni však

byť nie je ľahké znamená

byť prostý.

 

 

List Magde

 

Čo ti dnes poviem, dievča moje?

Že si mi viac než osudom,

viac ako láskou: obidvoje

obstojí Bohu pred súdom.

 

Naložil na nás vrchovato.

Jeseň sa blíži ku zime,

čo nesieme to. Ako sviatosť.

Na pokyn srdca – musíme.

 

Len pierko z vtáka Ohniváka

znieslo sa dnes na tichú zem.

Kiež Boh ti žehná, že si taká.

Ja nežehnám: ja milujem.

 

Za všetky šípy z Jeho luku

nepľuvnem Bohu do neba.

Jednonohý dnes dvíham ruku

a prisahám Mu na teba.

 

Milovaná i milujúca.

To, čo sa tebe podobá:

z tiesnivých chorôb môjho srdca

jediná šťastná choroba.

 

Netreba písať na oblohu,

dievča moje. Nie, netreba.

 

Preto dnes osudu a Bohu

potichu vďačím za teba.

 

 

Metamorfózy básne

 

Iná je báseň.

Ako že svet je iný.

 

Iné ju sýtieva

a z iného v ňom žije.

 

Vynorila sa už

zo skrytej hlbočiny

do zjavnej schválnosti

a do exhibície.

Tam, kde je nažive

už iba sebou samou.

 

Akoby nenájduc,

čo možno milovať,

svoju tvár ovieva

vejárom krehkých klamov.

 

Akoby z vecí len

striasala inovať,

nemysliac na veci,

dáva im nové mená.

 

Družička života,

z neho už unavená.

 

 

Spomienka na chlapca

 

Túžené nesplnené.

 

Dovtedy nepoznaný,

ten hlboký rez v žene

bol rezom jeho rany.

 

Žil zajakavé sólo.

A potkýnal sa dušou o telo.

 

Bolelo. Avšak bolo

čisté, len dokiaľ  bolelo.

 

 

Lanské snehy detstva

 

Vy, najjasnejšie vločky na svete,

kde si ma ešte, kedy, nájdete?

 

Ku akému sa pobrať záveju,

ak vločky, padnúc na zem, stmavejú?

 

Aj človek na nej tmavne.

A potom volá dávne.

 

A jeho trochu plaché city veria:

najbelší sneh je z anjelovho peria.

 

 

Jeseň a podvečer

 

Tie siamské dvojčatá

sú mimo možných slov.

Môže ich vysloviť,

nečujne, iba mím.

 

No ty ich v údive

naberáš do zmyslov

a tam ich počuješ.

Pretože patríš k nim.

 

Nedomáhaj sa slova.

A videné len v sebe nes.

 

Patríš k nim – včera ako dnes.

 

Nie iba slnko, lístie, les.

Aj krv je purpurová.

 

 

Žasnúca báseň o vode

 

     Starohebrejské tohú vábóhú = beztvará, temná pustota.

 

Zem bola ešte tohú vábóhú.

Vody však čosi cítia.

 

Voda už vie, že:

dediac po Bohu,

stane sa matkou Bytia.

 

Pokornou matkou jeho zázrakov.

Nuž ako Boží vazal

od prapočiatku dejov

rovnako

koná, čo On jej kázal.

 

Skvost Jeho ducha.

Opar zmyslový.

Nevieme ťa, či vieme?

 

Kto teba, voda, ako vysloví,

keď rybičky sú nemé?

 

„Koľko dní, toľko strát!“

hrozí náš slnovrat.

 

No ty si Bytiu istota.

Ty vládneš oblakom

i v kvapke dažďa celá.

 

Ach, voda – matka života.

Už neviem, koľkokrát

pred tvojím zázrakom

mi báseň onemela.

 

 

Epocha

 

Nervózna dáma

na vychádzke s dogou.

 

Nafetovaná

uránom ako drogou,

pri ktorej sa jej sníva o moci.

 

Bojí sa drogy.

No nevydá ju z hrsti.

Zoviera nad ňou pestované prsty.

A sebou živý červa v ovocí.

 

Ten je tam spokojný

a sýtejší než sýty.

 

Bombardujúci anjel humanity.

 

 

Vek rozumu

 

Stále sa bojím rozumu,

keď ticho radí: udri!

 

Prenikavý a presný je.

A nič sa pred ním neskryje.

 

Ibaže nie je múdry.

 

Až rozum ľudí prerastie,

zlo s nimi pôjde ďalej.

 

Budú zlo, na ich nešťastie,

konať tak dokonale,

že neposkytne nádeji

jedinú jeho chybu.

 

Svet, ktorý trvá na deji,

ostane bez pohybu.

 

 

Kratučký rozhovor

 

– Povedz mi, čo je báseň.

Poďakovanie za sen?

 

– Neklaď mi takto otázku.

Báseň je vďačnosť za lásku.

Poďakovanie túžbe.

 

A Bytiu, chlapče môj.

To u neho je v službe.

 

 

Hore bez

 

Je to skôr metafora

než samochvála kože.

 

Skôr metafora, ktorá

tú kožu síce pohladká,

 

no cestou utrúsi,

že bez Teba sme, Bože,

len nemý štatút tvora.

 

Len holé zvieratká.

 

 

Bratská pomoc z rúk moci

 

Dedila po líške.

Neustúp, Bože, nie,

falši jej modlitieb.

 

Vždy je to to isté:

to KARI korenie,

ktorým moc obsýpa

človečí holý chlieb.

 

Vždy je to to isté:

priestupok v koži práva.

 

Len báseň háda:

„Že som taká smelá –

prečo si démon k výkonu požičiava

biely plášť od anjela?“

 

 

Človek

 

Svoje už vieš o ňom.

A kto sa odváži,

čo, kedy zmeniť na tom?

Na krutej mixáži

bytosti so zvieraťom,

anjela s démonom?

 

Že bohom oheň bral

v mýtickej dávnej dobe,

žije z ich pokuty:

o seba prikutý,

sám sebou trestaný,

bez bázne, bez hany

sám sebe pečeň zobe.

 

No báseň i tak nájde ťa,

človeče dvojdomý.

A tebe bude spievať.

 

Ako že matka na dieťa

nevie sa dlho hnevať.

 

 

Vinš ku stým narodeninám

     Kolomanovi Sokolovi

 

Zapísali ste storočie.

A človek iba žasne,

aké je Vaše ovocie

ľudskostiplne krásne.

 

Žiadalo by sa hovoriť.

No slovo v čudnom kŕči

pred toľkým darom života,

môj Majstre, iba mlčí.

 

Nuž spomínam a objímam,

a ruky sa mi trasú.

 

Boh žehnaj Vašim hodinám,

dňom, rokom – Vášmu času.

 

 

Vesper dominicae

 

Deň zrátal, čo je nové.

I nálezy i straty.

Slniečko šarlátové

pozýva na roráty.

 

Zvon práve odbil štyri.

Deň ešte trvá, hoci

z hory sa kradmo šíri

tieň októbrovej noci.

 

Vidieť i rub i líce

je možné iba láskou.

 

Je vesper dominicae.

A za ním Ivan Krasko.

 

 

Poďakovanie

 

Už sedem krížov

na chlieb tvojmu domu.

A na ten ôsmy kladú ôsmy snop.

 

Dosť, viac už ako dosť,

si zožal z toho, čomu

stanoví hranice

raz kolíska, raz hrob.

 

Ibaže práve to,

to medzi tými dvoma,

to, čo sa udeje,

dané Ním iba raz,

neopísateľné, čím obdarúva nás,

tá milosť zázračná

smieť v živote byť doma –

za tú Mu ďakuješ,

tým očarený hosť:

 

„Bolo to prekrásne a bolo toho dosť.“

 

 

Prosba k básni

 

Ten, čo ti slúžil, ostarel.

Ale ty ostaň mladá.

A hovor ľuďom bez bázne,

čo máš i nemáš rada.

 

Veď nemiluješ iba to,

čo Bytiu stojí v ceste.

Čo odmieta niesť bremeno

tam, kde ty prosíš: neste!

 

A nemáš rada iba to,

čo ohrozuje krásu.

On ostarel už.

Ale ty

chráň sviežosť svojho hlasu.

 

Potrvaj.

Zem je primalá

a svet sa po nej valí.

Keby si aj ty zlyhala,

čo už by sme tu mali?

 

 

Labyrint sveta a raj srdca

 

Kto si ty? Oko v prsteni

na ruke vernosti.

Si prúd i breh, si hrádza.

Adventným časom krstený,

čakáš a čakáš tu

na to, čo neprichádza.

 

Ani tvoj rozum túlavý

už nevie, na čo čakáš.

Ak sa ti žiada úľavy,

potom nie rozumu,

no svojmu srdcu zakáž.

 

Ale radšej tak nekonaj.

So srdcom sa hrať nedá.

A práve to je jeho raj.

Ale i jeho bieda.

 

A tak ho zo sna neprebuď.

Pre svet a jeho ošiaľ.

Buď prúdu hrádzou,

ešte buď.

Ako si býval dosiaľ.

 

 

Rámcová kompozícia II

 

Akže ťa bolí hrubý svet,

nereptaj na rám.

Rám je osud.

Rám, to je ako uvidieť

apoštolovu nohu bosú.

 

Či po dolách či po horách –

vždy zraní ju to, po čom chodí.

No nie hnev pýchy...

Pokora

ju od bolesti oslobodí.