Ukážka z diela

Zlatý rez

INTERNÉ OZNÁMENIE

 

„Reorganizoval som ľavo a pravo.

Odteraz bude ľavo naľavo od prava

a pravo napravo od ľava

ako dosiaľ,

ale

na každý nový pokyn

sa s nami obráti aj ľavo a pravo,

takže opäť bude ľavo naľavo od

prava

a pravo napravo od ľava,

lenže inde.

 

To je celé.“

 

 

POKYNY PRE PRISTÁVANIE PAVÚKOV

 

„Jednotlivé

skupiny na pokyn súmraku nech

náležite upevnia kotevné

laná a v prvej hodine tmy

sa spustia z povaly.

 

Vpredu postupujú samčekovia,

ktorých dlhšie nohy skúmajú

podlahu,

kým samičky visia na lanách

a v prípade nebezpečenstva

včas zapnú navijaky.“

 

 

PRÍSTUP K OPAKU

 

„K opaku pristupujeme vyzbrojení

argumentmi opaku.

 

Cestou k opaku prekonávame

rad bodov

limitovaných nulou.

 

Cestou k opaku postupne

opúšťame stanovisko

východiska.“

 

 

ÚRADNÝ ZÁZNAM

 

„Toho dňa hneď zrána

došlo k jednostrannému vývinu, keď

pri obliekaní

obe nohy omylom vkĺzli

do jednej nohavice.

 

Zúžený otvor manžety

obomkol pevne oba členky, takže

pohyblivosť takto fixovaných nôh

bola nulová.

 

Medzitým

prázdna druhá nohavica

demonštrovala svoju nevyužitú

voľnú kapacitu.

 

Tak sa stalo, že pracovná výkonnosť

toho dňa

klesla menej než

na polovicu.“

 

(Básne zo svojej zbierky Zlatý rez načítal autor na CD, ktoré je prílohou jeho knihy rozhovorov s Jánom Štrasserom Byť svoj, vyšla v Literárnom informačnom centre 2013.)