Knižná revue 2018/03

AKTUALITY
02 Prekladateľská elita v slovníku (správa, Beáta Beláková) // 03 Nepodporovať kultúru znamená duchovne umrieť (za Olegom Pastierom) // 04 BRaK (tlačová správa)

KOMENTÁRE
05 Len osobne (laudácia na Márius Kopcsaya, Pavel Matejovič)

TÉMA – ARCHITEKTÚRA
06 Nemí svedkovia dávnej éry (recenzia: BLOK – Sprievodca socialistickou Bratislavou, Daniel Hevier ml.) // 07 Odveci? (recenzia: OFF SEASON, Zuzana Duchová) // 08 Dlhá cesta smútku (recenzia: Na konci cesty. Krematórium v Bratislave, Barbora Šajgalíková) // 09 Aby nám drevenice nezhnili (recenzia: Zachovanie a pokračovanie rodu, Ivan Gürtler) // 10 Kritizujú najviac tí, čo o architektúre nič nevedia (rozhovor s Darinou Lalíkovou, Beáta Beláková)

TÉMA – VIZUÁLNE UMENIE
11 Usilujeme sa o kultivovanie vizuálnej gramotnosti dieťaťa (rozhovor s Katarínou Kosánovou, Beáta Beláková) // 14 Tu žijú jeho sny (recenzia: Energia kresby, Lucia Miklošková) // 15 Filozof obrazu (recenzia: Anton Jasusch – Pútnici nebies, Tomáš Straka) // 16 Miznúci analóg (recenzia: Memoria. Miznúce Slovensko, Petra Stračiaková) // 17 Trojročné resumé galérie Kunsthalle LAB (recenzia: LAB Kunsthalle Bratislava 2014 – 2017, Silvia Čúzyová)

ROZHOVOR
18 Sústrediť sa tak, že začnete žiť v postave (rozhovor s Richardom Pupalom, Ivana Gibová)

RECENZIE
20 Chaos je prechodným stavom harmónie (recenzia: Pán Ó, Gabriela Rakúsová) // 21 Záznam z ústrania (recenzia: Samota je moja staršia sestra, Zuzana Barloková) // 22 Skúsenosti s týmito veršami (a zátvorkami) (recenzia: Skúsenosti týchto dní (zvierat), Peter Prokopec) / Bratislavská nostalgia (recenzia: Všetko je raz prvý raz, Tamara Janecová) // 23 Nenápadná kniha plná silných príbehov (recenzia: Stretnutia naslepo, Jana Nemčeková) // 24 Nielen o bezznalostnej gramatickej dispozícii (recenzia: Jazyk v sociálnej kultúre, Slavomíra Krištofová) / Ako prežiť albánske pondelky (recenzia: Pondelok v siedmich dňoch, Oľga Gluštíková) // 25 Drsnosť, ktorá prekvapí svojou nežnosťou (recenzia: Veľké asi ako vesmír, Miroslava Košťálová) // 26 Putovanie za slobodou (recenzia: Ďaleká cesta za domovom, Diana Mašlejová) / Literatúra ako hudba (recenzia: Lodenica, Zuzana Belková) // 27 Každý okamih sa môže zrútiť (recenzia: Ráno modré zviera a iné básne, Mila Haugová) // 28 Poetika samoty a odstupu (recenzia: Slon mizne, Júlia Oreská)

KLASIKA
29 Veľkonočné maľovanie u Ecovcov (esej: Foucaultovo kyvadlo, Stanislav Vallo)

INTERPRETÁCIA
30 Všade ľudská jatka (interpretácia: sonet 3 / The Bloody Sonnets, John Minahane)

PRÍBEH
32 Návštevník nesmie odísť naštvaný (reportáž: Knihy / Stupava, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Číslo

03

ISSN

1210-1982

Časopis

Anotácie