Knižná revue 2018/06

AKTUALITY
02 Kto je tu vlastne blázon? (správa, Lenka Macsaliová) / Žena v klietka, chlapec s kľúčom (správa, Veronika Košičiarová) // 03 Obrazová správa o stave dizajnu písma (správa, Karol Voleman) / Poviedka IstroCONu 2018 (tlačová správa) // 04 Ceny a prémie Literárneho fondu za literárnu tvorbu a preklad (zoznam víťazov) // 05 Cena Márie Ďuríčkovej (správa) / Knižnica roka (správa) // 06 Dotyk felibsféry (reportáž, Peter Prokopec)

KOMENTÁRE
08 Prepísať sa inam (esej: Žiť svoju báseň. Rozhovory s Ivanom Štrpkom, Veronika Rácová) // 09 Čitateľsky príťažlivá pre záujemcov o vojenskú históriu (esej: Bitky a bojiská v našich dejinách, Ivan Stodola)

TÉMA – KULTÚRNE ROZHRANIA
10 To, ako myslíme, určuje našu realitu (rozhovor so Zuzanou Szabóovou a Milanom Zvadom, Beáta Beláková) // 13 Kto nechce vidieť, nevidí (recenzia: Cigánka, Elena Ťapajová) // 14 O vytrvalom hľadaní vlastnej integrity (recenzia: Postrehy emigrantky, Mária Halašková) // 15 Amerikánka z Afriky (recenzia: Amerikánka, Veronika Jánošíková) // 16 O takých a onakých a ešte iných Indiánoch (recenzia: Dotknúť sa zeme. Indiánsky pohľad na vlastné bytie, Veronika Dianišková) // 17 Odvaha je pre všetkých (recenzia: Vrkoč, Veronika Košičiarová)

ROZHOVOR
18 Konečne vzniká slovenská biblistika (rozhovor s Bohdanom Hroboňom, Monika Kekeliaková)

RECENZIE
20 Šicko od Pankovčina I (Návrat zabudnutého autora) (recenzia: Marakéš. Šicke me naše!, Viktor Suchý) // 21 Na trase Bratislava – Paríž (recenzia: Stratený zajko v Paríži, Miroslava Košťálová) // 22 Abeceda identity (recenzia: Chymeros – Stopy vedú do temnoty, Juraj Búry) / O prehliadnutých osobnostiach slovenských dejín (recenzia: [ne]známe príbehy. Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia, Michal Mudroch) // 23 Zbytočne veľa slovných hier (recenzia: Krajina Kaina, Igor Hochel) // 24 Poloobydlia, polodomovy, chátrajúce hniezda (recenzia: Správy z nedomovov, Veronika Rácová) // 25 Lebo preto (recenzia: Chaconna, Michaela Rosová) // 26 Príhodný portrét Marilyn Monroe (recenzia: Krátky nešťastný život Marilyn Monroe, Jana Kičura Sokolová) / Príbeh zo Sudet (recenzia: Jednoducho na mňa zabudli, Lucia Jančovičová) // 27 O ľudských ZOO na Filipínach (recenzia: Eli, Eli, Oľga Gluštíková) // 28 V pekle pokoja nebolo lásky (recenzia: Nesamozrejmé, Gabriela Rakúsová)

KLASIKA
29 Vrátil sa! (esej: Hlava 22, Nina Podmanická)

INTERPRETÁCIA
30 Hommage à Viliam Turčány (interpretácia: Balada o dievčati, čo malo krásne copy / Rytier a pevec Viliam Turčány, Peter Tollarovič)

PRÍBEH
32 Klasičky zo stanice (reportáž: Zrkadlo / Nitra, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Číslo

06

ISSN

1210-1982

Časopis

Anotácie