Knižná revue 2019/07-08

AKTUALITY

03 Literatúra z Draculovej zeme v Košiciach (Michaela Dúcsová) // 04 V literárnom stane na Pohode 2019 (Dominika Moravčíková) / Biela kňažná Mária Ďuríčková (Matúš Nižňanský – Mária Medová) // 05 Vzniká francúzska antológia slovenských básnikov (Veronika Košičiarová)

ESEJ

06 Slovenská dráma žije aj v knižnej podobe (Nora Nagyová)

TÉMA – SLOVENSKÝ KNIŽNÝ ROK 2018

09 Tentoraz bez titulu… (Karol Csiba) // 24 Problémová i problematická (Tamara Janecová) // 30 Básnické transcendencie, tranz a tendencie (Ján Gavura) // 39 Básnické prvotiny v osídlach hyperidealizmu (Matúš Mikšík) // 44 V tých istých kruhoch (Juraj Búry) // 49 „Mexické vlny“ aj v literatúre pre deti a mladých? (Timotea Vráblová) // 61 Keď sa začína dariť (Jana Kičura Sokolová) // 71 Dobrý ročník (Mária Klapáková) // 78 Knihy slovenských autorov v preklade

RECENZIE

80 Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna (Linda Nagyová), Peter Prokopec: Život vrazený do chrbta (Anna Bukovinová), Tamara Šimončíková Heribanová: Pendleri (Matej Masaryk), Milan Žitný – Marianna Oravcová (eds): Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých národoch (Róbert Gáfrik), Vojtěch Matocha: Prašina (Zuzana Švecová), Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná (Ivana Mičuchová)

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

07-08

ISSN

1210-1982

Časopis

Anotácie

To