Knižná revue 2020/06

Obsah

 

AKTUALITY

04 Súťaže  

05 Medzinárodná cena Vilenica 2020 pre Milu Haugovú (Soňa Uriková)

06 LIC_Oral history. Grant na preklad literatúry do severských jazykov (Katarína Balcarová Kucbelová)

07 O slovenskej literatúre po anglicky – Books from Slovakia (Barbora Németh). Prvý nádych verejných literárnych akcií (Veronika Košičiarová)

 

ROZHOVOR

08 Johanidesove knihy sa mi prenášali do snov / Daniel Hevier: Priznané prózy Jána Johanidesa (Dušan Taragel)

 

POÉZIA

10 Spolu / Mária Ferenčuhová: Černozem (Petr Borkovec)

11 Poézia o planéte zem a človeku (Boris Mihalkovič)

 

PEKNÁ KNIHA

12 Legendárna tvorba Milana Veselého / Nina Veselá-Cohen, Mária Rišková: Milan Veselý – Plocha a priestor v dizajne (Linda Nagyová)

 

NOVINKA

14  Morytáty z pozostalosti / Peter Krištúfek: Morytáty (Dado Nagy)

15 Poď sa so mnou báť (Dušan Taragel)

 

DEJINY

16 Mali liptovskí kati veľa práce? / Miroslav Nemec: Od zločinu k trestu. Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí (Oliver Zajac)

17 Ženská stopa v našich dejinách / Ján Golian, Rastislav Molda a kol.: [Ne]Obyčajné príbehy žien (Oliver Zajac) 

 

ILUSTROVANÁ KNIHA

18 Pocta tajomstvám / Veronika Dianišková: Pirátske rozprávky (Petra Baďová)

19 Veľryba medzi knihami (Dominika Petríková)

 

ESEJ

20 O žánroch vedecky a s láskou / Tomáš Horváth: Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des (Juraj Malíček)

 

PREKLAD

22 Evanjelium podľa Cărtăresca / Mircea Cărtărescu: Solenoid (Tamara Mikulová)

 

SVETOVÁ KLASIKA

24 Neuchopiteľný román / Andrej Belyj: Peterburg (Natália Rondziková)

25 Cesta Heinem / Heinrich Heine: Cesta Harcem (Vincent Mihalkovič)

 

RECENZIE

26 Nataša Holinová: Prípad starej dámy (Silvia Ruppeldtová), Anna Szabó T.: Pokus – omyl (Veronika Šikulová), František Gyarfáš a Juraj Malíček: Naše filmové storočie (Peter Birčák), Mariana Čengel Solčanská: Jánošík (Dominika Petríková), Rastislav Kubis: Gambler (Šimon Kéry), Margaret Atwoodová: Volali ma Grace (Katarína Vargová), Yossi Klein Halevi: Listy môjmu palestínskemu susedovi (Katarína Szulényiová), Milovan Đilas: Nová třída. Kritika soudobého komunismu (Vladimír Bačišin), Ryszard Kapuściński: Ďalší deň života (Veronika Košičiarová), Robert W. Chambers: Kľúč k temnote (Marek Barányi), Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv: Takto počujem (Júlia Oreská), Joe Todd-Stanton: Artur a zlaté lano (Juraj Búry), Martin Widmark: Dlhé putovanie (Ivana Mičuchová)

 

Z NOVÝCH KNÍH

36 Anotácie

 

 

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Číslo

06

ISSN

ISSN 1336-247X

Časopis

Anotácie