Knižná revue 2020/07-08

Obsah

AKTUALITY

04 Cena Blahoslava Hečka pre Michaelu Jurovskú

05 Z literárnych podujatí (Slovutný pán prezident v Novej Cvernovke, Literárne pondelky na nádvorí Zichyho paláca)

 

ROZHOVOR

06  Atómy až neutrína mňa samej sú vo všetkých mojich knihách / Rozhovor s Janou Bodnárovou (Dominika Petríková)

 

POÉZIA

08 Lyrik nevšednej empatie / Macuo Bašó: Haiku (Monika Honda)

 

EPIŠTOLA

09 Posuvné dvere (Dana Podracká)

 

DENNÍKY

10 Farebná, svetlo žiarivá Terenova písanka / Laco Teren: Terenova písanka (Linda Nagyová)

11 Denníky  melancholického baróna / Ladislav Mednyánszky: Denníky a listy 1877 – 1918 (Linda Nagyová)

 

ESEJ

12 Z hľadiska písania / Péter Nádas: Stav vecí (Veronika Šikulová)

 

SLOVO PREKLADATEĽKY

13 Odvaha poznať stav vecí (Renáta Deáková)

 

NOVINKA LIC

14 Keď autor číta autora / Daniel Hevier: Priznané prózy Jána Johanidesa (Gabriela Rakúsová)

 

TÉMA: SLOVENSKÝ KNIŽNÝ ROK 2019

17 Nedebutová próza / Literatúra - (ne)organizovaný fenomén (Karol Csiba)

27 Debutová próza / Blýska sa na lepšie časy? (Tamara Janecová)

34 Nedebutová poézia / Nesúď, kritizuj! (Eva Urbanová)

42 Debutová poézia / Zakážte tie genitívy! (Matúš Mikšík)

47 Literatúra faktu a esejistika / Autenticita a mladosť (Jana Kičura Sokolová)

53 Fantastika a komiks / O čom snívajú Slováci? (Juraj Búry)

58 Literárna veda / Pulzácie, pohyby, poklesky aj pozitíva (Radoslav Passia)

64 Literatúra pre deti a mládež / Tajomný ostrov v (ne)dohľadne? (Timotea Vráblová)

 

KNIHY SLOVENSKÝCH AUTOROV V PREKLADE

74   Slovenská literatúra je svetová (LIC / SLOLIA)

 

78 Z NOVÝCH KNÍH

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Číslo

07-08

ISSN

ISSN 1336-247X

Časopis

Anotácie