Knižná revue 2020/11

OBSAH

AKTUALITY

Vychádza Verzia zaostrená na umelecký preklad (Jana Šulková) / Slovenskí autori v prekladoch 4

K Cene Dominika Tatarku 2020 (Gabriela Rakúsová) / Kto získal Cenu Jána Johanidesa 2020? (Eva Tomkuliaková) 5

Sto kníh v Živom prúde (Michal Harpáň) 6

Ondrej Herec – Svoj medzi svojimi (Juraj Malíček) / Peter Birčák – Kultúra ako spôsob bytia (Tina Čorná Sikorová) 7

NOBELOVA CENA 2020

Keď sa zdanlivo nič nedeje... / Louise Glücková: Vidiecky život (Alena Smiešková) 8

KLASIKA

Goethe rozprávkový / J. W. Goethe: Rozprávka (Ladislav Šimon) 10     

ILUSTROVANÁ KNIHA / NOVINKA LIC

Všetci sme svet / Alexandra Salmela: Strom (Tereza OľhováMária Kralovič) 14

EPIŠTOLA

Kniha, ktorá rastie, košatie (Jana Bodnárová) 15

POÉZIA

Trpezlivá kniha / Ivan Laučík: Na prahu počuteľnosti (Ján Púček) 16

ANNA FRANKOVÁ

Doba Anny Frankovej v komikse / Ari Folman, David Polonsky: Denník Anny Frankovej. Komiks (Marek Čabák) 18

DEBUT

A kde je, prosím vás, ten debut? / Dominika Moravčíková: Deti Hamelnu (Eva Urbanová) 20

SLOVO PREKLADATEĽA

Soležnicyn na jeseň / A. I. Solženicyn: Lenin v Zürichu (Igor Slobodník) 22

LENIN V ZÜRICHU

Zürich tajil dych do jari 1917 (Matúš Ján Capko) 23

HISTÓRIA

Zabudnutá aj nenávidená Trianonská mierová zmluva / Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa (Oliver Zajac) 24

Košice po Trianone: Sofiina voľba / Ondrej Ficeri: Potrianonské Košice (Oliver Zajac) 25

OSOBNOSŤ

Exkomunikovaný Don Quijote Rodari / Giovanni Rodari (František Hruška) 26

LITERATÚRA FAKTU

Americký sen s masakrom namiesto šťastného konca / David Grann: Vrahovia mesiaca kvetov (Katarína Holetzová) 28

Štyri Nie je a jedno Je / Mariusz Szczygieł: Nie je (Milan Čupka) 29

Z NOVÝCH KNÍH

Anotácie 30

RECENZNÝ BLOK

Vanda Rozenbergová: Spoločný nočný mier (Zuzana Bariaková), Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Lucia Halová), Christy Lefteri: Včelár z Aleppa (Jaroslava Šaková), Denisa Fulmeková: Agáta (Beáta Beláková), Ján Švantner: Delfy sú ďaleko (Lida Čelková), Pavol Božík: Cudzinec (Petra Mikulášová), Martin Kasarda: Krajina krásnych ľudí (Daniel Domorák), Diana Mašlejová: Štefánia – korunná princezná (Natália Dukátová), Kristin Roskifte: Všetci spolu rátame (Ivana Mičuchová)

 

So súhlasom autora a vydavateľa je na obálke Knižnej revue 11/2020 použitá ilustrácia výtvarníka Miroslava Cipára ku knihe Johann Wolfgang Goethe: Rozprávka (Bratislava: Petrus, 2020). Viac čítajte na s.10 – 13.