Knižná revue 2021/12

Editoriál

Prestížne ceny za literatúru

Samota a dilemy / Bookerovu cenu 2021 získal Damon Galgut (Dobrota Pucherová) 4

Hold jazyku / Goncourtovu cenu 2021 má Mohamed M. Sarr (Mária Danthine Dopjerová) 5

 

Aktuality

Jednorožce Barbory Hrínovej sú piaty René / Slovenskí autori v prekladoch 7

 

Rozhovor

Každý človek je menšina sám osebe / Rozhovor s laureátkou Ceny Anasoft litera 2021 Barborou Hrínovou (Daniela Balážová) 8

 

Novinka LIC

Večer, keď treba vzhliadnuť ku hviezdam / Kol. autorov: Dohviezdny večer (Markéta Andričíková) 10

 

Franz Kafka

Nadčasový Kafka, človek svojej doby / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová: Tuberkulóza pľúc Franza Kafku, Reiner Stach: To že je Kafka? (Eva Dědečková) 12

 

Milan Rastislav Štefánik

Muž, ktorý poznal hviezdy / Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik (Jana Kičura Sokolová) 13

 

Komiks

Príbehy L+S v obrázkoch a bublinách / Peter Gärtner, Ďuro Balogh: Radostná správa (Pavel Malovič) 14

 

Fenomén

Prípad Carrére, prípad Limonov / Emmanuel Carrére: Limonov (Veronika Dianišková) 16

 

Svetová klasika

Žiarivé momenty bytia / Virginia Woolfová: Pani Dallowayová (Katarína Labudová) 18

 

Knižný rozhovor

Celý svet je divadlo / Anna Lara, Ľubomír Feldek: Hop alebo trop (Dagmar Podmaková) 20

 

Kniha pre deti

Obyčajne neobyčajný život / Soňa Balážová: Klementína (Natália Dukátová) 21

 

Poézia

Vizionár bez bázne pred ničím / Árpád Tőzsér: Ricorso (Lenka Šafranová) 22

Kto to hovorí / Marián Milčák: Provinčné básne (Gabriela Rakúsová) 24

Ako pierko modranskej hrdličky / Boris Mihalkovič: Nespavosť (Ružena Šípková) 25

 

Výtvarné umenie

Knižná koláž na tému Jakoby / Daniel Liška (ed.): Jakoby. Retrospektíva (Radoslav Passia) 26

Nevšedný bedeker fontán / Martin Zaiček (ed.): Bratislavské moderné fontány (Zuzana Duchová) 27

 

Literárna veda

Bohatý záber, nové pohľady / Magdalena Bystrzak, Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.): Kontakty literatúry (Igor Hochel) 28

 

Z nových kníh

Anotácie 30

 

Recenzie

Stanislav Rakús: Ľútostivosť (Ingrid Hrubaničová), Anton Baláž: Dar a bremeno dvojitej identity (Ladislav Čúzy), Viliam Klimáček: Beat (Daniel Domorák), Zuzana Cigánová: Jedným vrzom (Viktoria Kissová), Judith Hermann: Domov (Ján Púček), Willem Frederik Hermans: Slzy akácií (Patrícia Gabrišová), Peter Popluhár: Ako (ne)prežiť mladosť (Lenka Macsaliová), Jan Sovák: Expedícia bádateľa Venceslava Brábka (Juraj Búry), Linda Wolfsgruber, Gino Alberti: Červený balík (Mária Dovičák) 32

 

Na obálke Róbert Szegény: Vianoce už klopú na dvere 

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Číslo

12

ISSN

ISSN 1336-247X

Časopis

Anotácie

Lov