Knižná revue 2022/02

Editoriál

 

Aktuality

Michal Hvorecký v Autoportréte Európy (Miroslava Bilačičová) / Správy z literárneho sveta / Slovenskí autori v prekladoch / Iba týždeň slovenskej poviedky? (Dominika Madro) 4

 

Fórum

Kríza. Príležitosť pre kvalitu? (Daniela Balážová) 6

 

Príbeh kníhkupca

Človek knihy / Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca (Jana Kičura Sokolová) 9

 

Storočnica básnika

Skácelův stoletý stín (Michal Jareš) 10

 

Milan Zelinka

Kultivovaný realizmus / Milan Zelinka: Neblahé skutočnosti (Ladislav Čúzy) 11

 

Ilustrovaný Dunaj

Cesta stvorená z vytrvalosti prúdu / Michal Hvorecký: Dunaj – magická rieka (Markéta Andričíková) 12

 

Kniha pre deti

Putovanie malého dinosaura v čase a priestore / Marka Staviarska: Akos Avoláš (Katarína Labudová) 13

 

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Gogoľ je tu stále s nami (Ivana Kupková) 14

 

Slovo prekladateľa

Nesťažuj sa na zrkadlo! / N. V. Gogoľ: Revízor a iné hry / Rozhovor s Jánom Štrasserom (Tina Čorná Sikorová) 15

 

Ilustrovaná kniha

Bezodný džbán zázračna / Dávid Ursiny (ed.): Zázračný džbán – Indické rozprávky (Silvia Ruppeldtová) 16

 

Preklad

Medzi empatiou a katastrofou / Claudia Piñeiro: Kto z nás (Lucia Turi Nagyová) 18

 

Knižný rozhovor

Čo sme žili a žijeme / Ján Štrasser, Martin Bútora: Rozhovory o časoch, ktoré sme žili a žijeme (Ivan Marton) 19

 

Výtvarné umenie

Kniha, akú nenapíše každý / Daniela Čarná, Lucia Kotvanová: Čím chceš byť? Umelec? (Zuzana Duchová) 20

 

Fenomén

Rozprávanie krehké ako tekutý žĺtok / Katarína Poliačiková: Soft Boiled (Katarína Pirháčová) 21

 

Esejistika

Načrieť do hĺbky, kde je človek mýtom / Stefan Zweig: Liečba duchom (Eva Dědečková) 22

 

Monografia

Ladislav Novomeský: portrét básnika a doby / Zdeněk Doskočil: V žaláři a vyhnanství (Jan Bárta) 24

 

Slovenská poézia

Od vtáčích kostí po telo bez orgánov / Mila Haugová: Z rastlinstva (Lenka Šafranová) 26

 

Alchymisti Atlantiku

Lekcia básnickej pominuteľnosti... a rebélie / Peter Zsoldos: Alchymisti Atlantiku – Poézia Kanárskych ostrovov (Dominika Moravčíková) 27

 

Literárna kritika

Reflexie o knihách – kniha reflexií / Gabriela Rakúsová: Medzi autorom a čitateľom – literárne reflexie o knihách (Zoltán Rédey) 28

 

Z nových kníh

Anotácie 30

 

Recenzie

Jana Beňová: Vandala (Jaroslava Šaková), Ivana Dobrakovová: Pod slnkom Turína (Viliam Nádaskay), Jorge de Sena: Zázračný fyzikus (Lucia Halová), Joachim B. Schmidt: Kalmann (Katarína Vargová), Andrea Coddington: Moje javisko svet (Natália Dukátová), Janko Iša: Čierny kráľ – Kladivák II. (Kristína Jantisová), Vladimíra Šebová: Dcéra zimy (Dominika Madro), Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar a veľké pátranie (Mária Dovičák) 32