Knižná revue 2022/4

Editoriál

Aktuality

Slovensko na Bologna Children’s Book Fair (Miroslava Bilačičová) 4

Piata loď v zozname Literárnej ceny EBOR / Prvá Verzia v tlačenom formáte (Milina Svítková) / Víťazi Magnesia Litera 2022 / Slovenskí autori v prekladoch 5

 

Počítame s Ukrajinou

Knižka, kúsok domova a bezpečia (Daniela Balážová) 6

 

Denníky

Každý človek je príbehom (a niektorý obzvlášť) / Milan Lasica, Marek Ormandík: V krátkosti (Pavel Malovič) 8

 

Monografia

Umenie ako živý organizmus / Gabriela Garlatyová (ed.): Maria Bartuszová (Daniela Čarná) 10

 

Fenomén

Civilizovaná, moderná, nová, kultivovaná... Žena novej doby / Martina Pachmanová: Civilizovaná žena. Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (Anna Grusková) 12

 

História

Medzinárodné dunajské veľtrhy v Bratislave / Pavol Komora: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave (Ivan Stodola) 14

 

Janko Kráľ

Romantik, cestovateľ, advokát a mesianista / 200. výročie narodenia Janka Kráľa (Ľubica Schmarcová) 16

 

Kniha LIC

Kniha je veľmi tajomný predmet / Zbigniew Machej: Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav (Gabriela Rakúsová) 18

 

Filozofická literatúra

Trvalá prítomnosť / Mark Fisher: Kapitalistický realizmus. Neexistuje alternatíva? (Peter Takáč) 20

 

Poézia

(Ne)očakávaj dobrodružstvo myslenia / Kol. autorov: Básne SK/CZ 2021 (Veronika Kužmová) 22

 

Fantasy

Neputujme sami / Rozhovor s Vladimírom Štefaničom (Jana Savčáková) 24

 

Knihy pre deti

Krádež šťastia / Taras a Mariana Prochasko: Kam zmizlo more? (Natália Dukátová) 26

O obrovi a maličkostiach / Carmen Chica, Manuel Marsol: Obor a čas (Veronika Čigarská) 27

 

Literárna veda

Sedem mien prózy po roku 2000 / Marta Součková: P/r/ózy po roku 2000 (Ladislav Čúzy) 28

 

Z nových kníh

Anotácie 30

 

Recenzie

Arpád Soltész: Zlodej (Martin Makara), Lukáš Onderčanin: Utópia v Leninovej záhrade (Július Lőrincz), Pauline Chiziane: Prvá žena (Katarína Gecelovská), Denisa Neštáková (ed.): Moc sexu (Ivan Stodola), Marieke Lucas Rijneveld: Večerný nepokoj (Patrícia Gabrišová),  Marko Thelen: Tupilak (Jakub Pokorný), Ružena Šípková: Moje srdce hrá na rozladených bicích (Karolína Runnová), Martin Smatana: Rok dobrých správ (Lucia Panáčková) 32