Obálka časopisu od Ferdinanda Hložníka

Slniečko 1/1971

Celé číslo časopisu ilustroval Ferdinand Hložník

01 - 05 Ján Štiavnický: Bandyho husle

03 Ján Turan: Partizánska pieseň

06 - 07 Jozef Jakubovec: Ihla

Jozef Jakubovec: Tučné prasiatko

Mária Ďuríčková: Kocúr MAXImilián

Tomáš Janovic: Moje nohy

07 - 10 Michail Šolochov: Pankhart

11 Jozef Pavlovič: Africké slniečko

12 - 13 Tomáš Janovic: Moja knižnica

Rudo Moric: Ako chcel krtko plánky zbierať

Gustáv Hupka: Hlúpe mačky

14 - 15 Milan Hudec: Ján Šverma, Ladislav Exnár, Ľudovít Kukorelli

16 - 18 Vladimír Ferko: Ty rodná zem moja

Ján Navrátil: Červené more

19 Ondrej Zimka: Najmocnejší tvor na svete

B. Krekotin: Pacient

20 - 23 Rudolf Dobiáš: Rozprávka o jeseni

Juraj Kováč: Ako sme pestovali samé dobré veci

Nina Linová: Žalúzia

Zlata Dônčová: Otázka, Čia je kaluža?

24 - 26 J. C. Hronský: Zakopaný meč pod zoborom

Miroslav Válek: Do Tramtárie

27 - 29 Blanka Jirásková: Domáci pán pes

Štefan Moravčík: Šašo Šušu, Tralalákačka

30 - 32 Pozdravy Slniečku

Pošta Slniečka

Joško Mrkvička (Mária Ďuríčková, Miroslav Cipár)

Krista Bendová, Kreslí Ondrej Zimka: Riki Sep a Haukáčová

 

 

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1971

Číslo

1

ISSN

-

Časopis